چهارشنبه ٠٥ تير ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

5/12/96- اعلام اسامی تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

25/9/97- اعلام زمان بندی آزمون پایان ترم نیمسال اول 98-97 کلیه رشته ها

29/7/97- برنامه اولین بلوک حضوری دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی ورودی 97 در نیمسال اول 98-97

22/7/97 - اعلام زمان حذف و اضافه نیمسال اول تحصیلی 98-97 کلیه رشته های تحصیلی دانشکده 

18/7/97-کارگاه آموزشی درس ارزشیابی برنامه 2 قابل توجه دانشجویان ارشد آموزش پزشکی ورودی 95

18/7/97- اولین بلوک حضوری درنیمسال اول تحصیلی 98-97 دانشجویان ارشد رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیک ورودی 96

14/7/1397- در خصوص تمدید مهلت  انتخاب واحد نیمسال اول 98-97  

7/7/97- ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی الکترونیک ورودی 97

7/7/97-اعلام زمان انتخاب واحد کلیه رشته ها ی مقطع کارشناسی ارشد

20/6/97- اطلاعیه برگزاری مرحله سوم ازمون جامع دکترای مقطع آموزش پزشکی

20/6/97- اطلاعیه برگزاری کارگاه (توجیهی پایان نامه ) گروه جامعه نگر در نظام سلامت ورودی 94  

2/5/97-اطلاعیه محل برگزاری آزمون نیمسال دوم 97-96 مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه نگر ورودی 94

2/5/97 - اطلاعیه فوری تغییر زمان برگزاری آزمون پایان ترم دانشجویان ارشد آموزش پزشکی ورودی 96 و 95

2/5/97- اطلاعیه فوری تغییر زمان آزمون پایان ترم دانشجویان ارشد گروه جامعه نگر در نظام سلامت ورودی 96

23/4/97- اعلام زمانبندی کارگاه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودی بهمن 96

12/4/97- اعلام زمان برگزاری کارگاه حضوری درس شیوه های تحقیق 2 مقطع کارشناسی ارشد گروه آموزش پزشکی ورودی 95

12/4/97- اعلام زمانبندی آزمون نیمسال دوم 97-96 گروه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 

12/4/1397 - اعلام زمانبندی ازمون پایان ترم نیمسال دوم 97- 96 مقطع کارشناسی ارشد گروه جامعه نگر

12/4/97- اعلام زمانبندی آزمون پایان ترم نیمسال دوم 97-96 مقطع کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی ورودی 96

10/2/97-اعلام برنامه زمانبندی کارگاه توجیهی گروه جامعه نگر ورودی 94(گرایشها)

29/1/97-اعلام اولین بلوک حضوری در نیمسال دوم 97-96 گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیک

29/1/97-اعلام زمانبندی کلاس آنلاین گروه برنامه ریزی یادگیری الکترونیک نیمسال دوم 97-96

20/1/97-آخرین مهلت انتخاب واحد کلیه مقاطع

20/12/96-اعلام زمان انتخاب واحد دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد

30/11/96- قابل توجه دانشجویان جهت انتخاب واحد نیمسال 97-96

30/11/96- قابل توجه دانشجویان رشته آموزش پزشکی ورودی بهمن 91

30/11/96- اعلام اسامی پذیرفته شدگان دروه جدید کارشناسی ارشد اموزش پزشکی

96/11/11-قوانین و مقرارات شرکت در آزمون

96/11/10- قابل توجه دانشجویان رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

96/11/10- قابل توجه دانشجویان رشته جامعه نگر                                          

96/11/10- قابل توجه دانشجویان  رشته آموزش پزشکی  (تاریخ آزمون)

96/10/25 - قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده آموزش پزشکی

1396/10/18-قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیک ورودی 95 (کارگاه حضوری)

1396/10/18-قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودی 94(کارگاه حضوری) 

1396/10/02-قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی(شرایط و نحوه ثبت نام )

1396/09/29- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودی 952

1396/06/22- قابل توجه دانشجویان توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودی نیمسال 932 و 942

1396/05/18-قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودی 94(اعلام میزان شهریه)

1396/05/01--قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودی 94

1396/04/14-  برنامه زمانبندي آزمون پايان ترم دانشجويان ( ورودي 94)

1396/04/14- اعلام تاريخ برگزاري بلوك حضوري واحد درسي (شيوه هاي تحقيق در آموزش 2)دانشجويان كارشناسيارشد رشته آموزش پزشكي ورودي94

1396/04/12- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته ی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودی 94

1396/04/12- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته ی آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودی93

1396/04/11 - قابل توجه دانشپذیران گروه نهم رشته آموزش پزشکی

1396/03/07-   قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودي932

1396/02/27- قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ورودی 94

1396/01/27- اعلام زمان برگزاری جلسه حضوری رفع اشکال دانشپذیران ورودی 95کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی

 1396/01/21 - اعلام زمان انتخاب واحد و میزان شهریه نیم سال دوم 96-95 دانشجویان ورودی 94 رشته آموزش پزشکی

 1395/12/07-اعلام زمان انتخاب واحد و میزان شهریه نیم سال دوم 96-95

1395/12/01- خیلی مهم – اعلام زمان برگزاری جلسه حضوری آموزش سامانه یادگیری الکترونیکی ( (LMSبرای دانش پذیران ورودی بهمن 95

1395/10/27-اصلاحیه :زمانبندی آزمون پایان ترم دانشجویان ( ورودی 94،93)

1395/10/25 - عنوان اطلاعیه : اعلام برنامه آزمون مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودی سال 93 و 94(گروه هفتم و هشتم)

1395/10/14-اعلام تاریخ برگزاري کارگاه حضوري دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی ورودي 93 (گروه هفتم)

1395/08/19 - قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه نگر نیمسال دوم94

1395/08/04 اعلام زمان انتخاب واحد و میزان شهریه نیم سال اول 95-96 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی (گروه های ششم ، پنجم ، چهارم)

1395/07/28-اعلام زمان انتخاب واحد و میزان شهریه نیم سال اول 95-96 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی (گروه هفتم و هشتم)

1395/07/07- برنامه آزمون پایان ترم دانشپذیری مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر

 1395/07/04 -اعلام میزان شهریه دانشجویان رشته آموزش جامعه نگر ورودی سال 93 و94   

1395/05/26- بسیار مهم . اعلام تاریخ کارگاه حضوری  دانش پذیران (جدید الورود) رشته جامعه نگر  

1395/03/30 -زمانبندی  آزمون  پایان ترم دوم دانشجویان رشته جامعه نگر( ورودی 93)

 1395/03/30- زمانبندی آزمون پایان ترم دوم دانشجویان آموزش پزشکی  ( گروه 93)

1395/03/30- زمانبندی آزمون پایان ترم دانش پذیری دانشجویان رشته آموزش پزشکی ( گروه 94)

1395/03/03 - بسیار مهم . اعلام تاریخ کارگاه حضوری  دانش پذیران (جدید الورود) رشته جامعه نگر

1395/02/18 - بسیار مهم . اعلام تاریخ کارگاه حضوری داشجویان ترم دوم جامعه نگر

1395/01/16 - اصلاحیه : اعلام میزان شهریه قابل پرداخت برای اخذ واحد پایان نامه برای گروه F

 1395/01/16 - خبرخیلی مهم -  اعلام  زمان برگزاری  جلسه حضوری آموزش سامانه یادگیری الکترونیکی (LMS) برای  دانش پذیران ورودی بهمن 94

1394/12/25 -بسیار مهم - توضیح برای دانشجویان گروه F و 93 که واحد  افتاده دارند

 1394/12/18 - اعلام آغاز ترم دانشپذیری گروه 94 و درج راهنمای LMSدر سامانه

1394/12/15 - اعلام زمان حذف و اضافه کلیه گروه ها

1394/12/15 -اعلام تاریخ  آغاز ترم دوم دانشجویان رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت  

1394/12/15 -اعلام تاریخ  آغاز ترم دوم دانشجویان رشته آموزش پزشکی ( گروه 93)

1394/12/15 -اعلام تاریخ  آغاز ترم دوم دانشجویان رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

1394/12/13 -اعلام زمان انتخاب واحد گروه ششم(F )

1394/12/09 -اعلام زمان انتخاب واحد گروه های سوم ، چهارم و پنجم

1394/12/08 - اعلام میزان شهریه نیمسال دوم 95 – 94 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی در یادگیری الکترونیکی

1394/12/08 - میزان شهریه نیمسال دوم 95 – 94 دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی

1394/12/08 - توضیح در خصوص نمره درس ارزشیابی برنامه 2

1394/12/03 - نحوه مشاهده نمرات در سیستم سماء

1394/12/03 - اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 95 – 94 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی  گروه 93

 1394/12/03- اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 95 – 94 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

1394/12/3 - اعلام زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 95 – 94 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

1394/11/13-توضیح مهم در موردآزمون  درس زبان انگلیسی

1394/10/15- اعلام زمان  و جزئیات  برگزاری آزمون  نیمسال اول 95 94 رشته برنامه ریزی دریادگیری الکترونیکی

1394/10/15- اعلام زمان  و جزئیات  برگزاری آزمون  نیمسال اول95 94 رشته آموزش پزشکی  گروه F و 93

1394/10/15- اعلام زمان  و جزئیات  برگزاری آزمون  نیمسال اول95 94 رشته آموزش جامعه نگر

1394/10/02- یادآوری مهم -  اعلام زمان برگزاری دومین بلوک حضوری  رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

1394/09/10- دومین بلوک حضوری نیمسال اول 95-94 دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

1394/09/04-اعلام زمان برگزاری کارگاه یکروزه درس "طراحی،اجراو ارزشیابی کارگاه"  گروه F

1394/08/12- اعلام  زمان انتخاب واحد دانشجویان گروه C&D 

1394/08/12-اعلام  زمان حذف و اضافه واحد های درسی نیمسال اول  95 – 94  

1394/08/12-قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول قانون ایثارگری

1394/08/05 - اصلاحیه میزان شهریه پایان نامه دانشجویان گروه E

 1394/07/28-توضیحات در خصوص شهریه  قابل پرداخت دانشجویان گروه E

1394/07/29- قابل توجه دانشجویان گروهE

 1394/07/28-تاریخ های برگزاری کلاس های مجازی در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی نیمسال اول 95-1394

1394/07/16مان انتخاب واحد ترم اول گروه 93

1394/07/16بسیار مهم اعلام زمان  شروع ترم و آزمون پایان ترم کلیه گروهها

1394/07/14 - بسیار مهم اعلام زمان  شروع ترم و آزمون پایان ترم کلیه گروههای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

1394/07/14 - اعلام نمرات  درس برنامه ریری درسی مقدماتی و ارزشیابی دانشجویی 1 گروه هفتم ( 93 )

 1394/07/05-اعلام زمان انتخاب واحد ترم سوم گروهF

1394/07/05-انتخاب واحد ترم اول گروه آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

1394/07/01-اعلام نمرات درس کاربرد رایانه در آموزش الکترونیک   دانشجویان گروه C، D ،E

 -اعلام نمرات درس نظریه های یادگیری و مهارتهای مقدماتی تدریس دانشجویان گروه 931394/07/01

 1394/07/01-نمرات الگوهای یاددگیری و یاددهی دانشجویان گروه ششم (F)

1394/06/30-اعلام آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

1394/06/30-اعلام نمرات درس  کاربردرایانه دانشجویان رشته آموزش جامعه نگر

1394/06/30-اعلام نمرات درس  برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک و بیمار دانشجویان گروه 93

1394/06/28 - اعلام نمرات درس ارزشیابی برنامه 1 – گروه 93

1394/06/28-اعلام نمرات نهایی درس آموزه های اسلامی – گروه جامعه نگر   

1394/06/28-اعلام نمرات درس حفظ الصحه  و پیشگیری از بیماریها بر پایه طب سنتی ایرانی  - گروه جامعه نگر

1394/06/24-اعلام نمرات درس  شیوه های تحقیق کیفی  دانشجویان گروه F

1394/06/21-اعلام نمرات درس  کاربردرایانه 1 دانشپذیران گروه 93

1394/06/21 -اعلام نمرات دروس  ارزشیابی  مقدماتی دانشجو و سیستم های اطلاع رسانی و مبانی نظری تامین، حفظ و ارتقاء سلامت براساس آموزه های اسلامی (رشته جامعه نگر)

1394/06/21-میزان شهریه قابل پرداخت جهت دانشجویان جدیدالورود رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

1394/06/18 - اعلام نمرات درس  تدریس بالینی دانشجویان گروهF

 1394/06/11 - اعلام نمرات دروس  برنامه ریزی درسی مقدماتی و روش های مقدماتی تدریس رشته جامعه نگر

1394/06/10 - معرفی نماینده دانشجویان رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

1394/05/28-اعلام نمرات درس رهبری ومدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش   دانشجویان  گروه F

 

 1394/04/16-خیلی فوری میزان شهریه و نحوه پرداخت دانش پذیران رشته آموزش جامعه نگر

1394/03/27-برنامه زمانبندی آزمون پایان ترم دانشپذیری (آموزش جامعه نگر)

1394/03/25-برنامه زمانبندی نهایی آزمون پایان ترم دوم  (گروهF)

1394/03/25 -برنامه زمانبندی آزمون پایان ترم دانش پذیری  (گروه93)

1394/03/23 -مبلغ قابل پرداخت جهت انتخاب واحد پایان نامه گروه E

1394/03/19- انتخاب واحد ترم 4 دانشجویان گروه  E

1394/02/28- گروه) F – اعلام  تاریخ حضور دانشجویان گروه بیمارستان آیت ا. طالقانی(گروه F)

 1394/02/28-گروه E  خیلی فوری - اعلام پروژه عملی جهت درس طراحی آموزشی

1394/02/23-  گروه F-اعلام اعضا گروهها و نام مراکز درمانی جهت درس   تدریس بالینی

1394/02/23 -اعلام نمرات   درس ارزشیابی برنامه 2 (دانشجویان  گروه EوD )

1394/02/20- اعلام تاریخ جلسه رفع اشکال دانشجویان رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

1394/02/20-دسترسی  دانشجویان رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت به سامانه  LMS

 1394/02/19- اعلام نمرات   دانشجویان  گروه E

 

 

 

1394/01/30- اعلام نمرات جدید دانشجویان گروه F

1394/01/23-اعلام نمرات   دانشجویان  گروه F

1394/01/22- اصلاحیه خیلی مهم در خصوص میزان شهریه ترم دوم دانشجویان سهمیه مازاد گروه F

1394/01/19- اعلام نمرات زبان انگلیسی دانشجویان گروه F

1394/01/16- اعلام زمان انتخاب واحد ترم دوم  دانشجویان گروه F

 93/12/23 - برنامه  زمانبندی درسی رشته آموزش پزشکی  مقطع کارشناسی ارشد (مجازی)

93/12/04 - آغاز ترم دانش پذیری گروه (93) و بارگزاری دروس در سیستمLMS

93/10/21-  توضیحات در خصوص نتایج فراخوان پذیرش دانشجو مقطع کارشناسی ارشد مجازی

93/10/21-جدول زمانبندی آزمون ترم سوم گروه پنجم

93/10/21- جدول زمانبندی آزمون ترم اول گروه ششم

93/9/15- اطلاعیه ژورنال کلاب

93/9/9 - اعلام زمان حذف و اضافه کلیه دانشجویان

8/9/93 - برنامه کارگاه پژوهش در آموزش پزشکی ( راهنمای نگارش پایان نامه ) گروه D

93/9/2 - اطلاعیه برگزاری کارگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی گروه D

93/8/28 - اطلاعیه جهت  برگزاری کارگاه یک روزه درس طراحی ، اجراء و ارزشیابی کارگاه - گروه E

93/8/26 - اطلاعیه جهت دسترسی به مولتی مدیا در سامانه LMS دانشجویان ( گروه F&E ) 

93/8/24 - اطلاعیه جهت  کنترل دروس در LMSدانشجویان ( گروه F&E)

1393/8/19 - اطلاعیه جهت دسترسی دانشجویان گروه F&Eبه دروس ترم جاری در LMS 

29/07/1393 - انتخاب واحد گروههای C&D

26/07/1393- انتخاب واحد ترم اول گروه F

26/07/1393- انتخاب واحد ترم سوم گروه E

22/07/1393- دریافت فرمهای مربوط به دانشجوی نمونه

19/07/1393 نمرات تدریس بالینی گروه پنجم E

19/07/1393-نظریه های یادگیری و مهارتهای مقدماتی تدریس- گروه ششم F

نمرات ارزشیابی دانشجو 2 گروه پنجم(E)

08/07/1393-برنامه ریزی درسی مقدماتی گروه F

07/07/1393-نمرات درس ارزشیابی دانشجو 1 گروه F

05/07/1393- لیست  نمرات گروه F

05/07/1393- لیست نمرات گروه E

20/5/1393- خیلی مهم - یادآوری آزمون F

20/5/1393- خیلی مهم - یادآوری آزمون گروه E&D

 18/4/1393 -توضیحات در خصوص آزمون درس مدیریت سیستمهای آموزشی ( گروه D )

13/3/1393 - خیلی مهم - راهنمای دانشجویان گروه E جهت مراجعه به بیمارستان ( درس تدریس بالینی )

 1/3/1393 - معرفی نماینده دانشجویان گروه ششم F

21/2/1393 - اطلاعیه مهم انتخاب واحد گروه D  

21/2/1393 - اطلاعیه مهم گروه E

21/2/1393 - مهم - اعلام تاریخ قطعی رفع اشکال گروه E  

14/2/1393 - خیلی مهم - لغو جلسه رفع اشکال روز چهار شنبه 17/2 /1393 گروه E

13/2/1393 - خیلی مهم - انتخاب واحد ترم دوم گروه E

 13/2/1393 - برنامه زمانبندی آزمون پایان ترم دانش پذیری گروه F

10/2/1393 - برنامه جلسات رفع اشکال گروه F

10/2/1393 - اصلاحیه گروه بندی دانش پذیران گروه F

10/2/1393 - برنامه زمانبندی آزمون گروه E

10/2/1393 - نمرات درس طراحی ، اجرا وکارگاهها آموزشی گروه D

10/2/1393 - اعلام تاریخ انتخاب واحد گروه E

 9/2/1393 - اطلاعیه همایش " آسیب های اجتماعی و اعتیاد "

7/2/1393 - خیلی مهم -برنامه جلسه رفع اشکال دروس گروه E

2/2/1393 - خیلی مهم - اصلاحیه DVD درس نظریه های یادگیری ومهارتهای مقدماتی تدریس (F)

30/1/1393 - فایل پاورپوینت درس مدیریت ، با صدای استادمدرس گروه (E)

27/1/1393 - مهم - انتخاب واحد گروه سوم (C)

24/1/1393- اطلاعیه ششمین جشنواره فرهنگی دانشجویان ( قابل توجه دانشجویان کلیه گروهها)

24/1/1393 -راهنمای درس نظریه های یادگیری و مهارتهای مقدماتی تدریس (گروه F)

18/1/1393 -راهنمای درس کاربرد رایانه 1 گروه F

 18/1/1393 -اعلام نمره درس کاربرد رایانه 2 گروه E

24/12/1392 -اعلام نمرات درس روش تحقیق گروه E 

24/12/1392 - اعلام نمرات آزمون پایان ترم گروه D& C   

14/12/1392- جلسه معارفه دانشپذیران گروه ششم (گروه F)

 13/12/1392 -ارائه DVD دروس ترم دوم دانشجویان گروه پنجم (گروه E)

13/12/1392 - اعلام نمرات دروس برنامه ریزی درسی پیشرفته و الگوهای یادگیری ویاددهی (گروه E)

05/12/1392- اطلاعیه در رابطه با برگزاری هفتمین نشست علمی آموزش پزشکی ومرجعیت علمی

04/12/1392 -اطلاعیه در مورد کارگاه oral presentation

27/11/1392 - اطلاعیه مرکز مطالعات وتوسعه آموزش علوم پزشکی

28/10/1392 - نمونه سوال درس برنامه ریزی درسی پیشرفته گروه E

24/10/1392 - اعلام محل برگزاری آزمون گروهD

24/10/1392 -      اصلاحیه نهایی برنامه آزمون گروه  E

24/10/1392 -بازخورد درس برنامه ریزی درسی پیشرفته گروهE

21/10/1392 - بازخورد دوره برنامه ریزی درسی پیشرفته گروه E

17/10/1392-اصلاحیه - برنامه آزمون پایان ترم  گروه E

8/10/1392 - تقسیم بندی دانشجویان گروه E ومعرفی نماینده هر گروه

17/09/1392 - اصلاحیه برنامه رفع اشکال وآزمون گروه D

17/09/1392 - برنامه رفع اشکال وآزمون گروه E

17/09/1392 -تمدید مهلت ارسال پروژه درس برنامه ریزی پشرفته گروه پنجم E

 05/09/1392- برنامه کارگاه مقدماتی پژوهش در آموزش پزشکی ( توجیهی پایان نامه) مورخ 7/9/92

05/09/1392- برنامه زمانبندی رفع اشکال ، کارگاه و آزمون گروهD

05/09/1392- برنامه زمانبندی رفع اشکال  و آزمون گروه E

29/08/1392 - اطلاعیه در مورد ورود به  LMS

19/08/1392 -اطلاعیه مهم (فوری)گروهD

15/08/1392 -اعلام  تاریخ حذف و اضافه برای گروه هایD&E

15/08/1392 -اصلاحیه - نمرات درس  مهارتهای ارتباطی پایه  - گروه E

15/08/1392 - راهنمای دروس ترم اول دانشجوئی   گروهE

14/08/1392 - اعلام تاریخ برگزاری جلسه توجیهی پایان نامه گروه C

08/08/1392 -اعلام آخرین مهلت تحویل پروژه درس برنامه ریزی درسی پیشرفته –گروه E

08/08/1392 -آغاز ثبت نام دانشجویان گروه C

07/08/1392 -توضیح  در خصوص درس برنامه ریزی درسی پیشرفته – گروهE

06/08/1392 -اعلام نمره درس طراحی ،اجرا،وارزشیابی کارگاههای آموزشی- گروه C

05/08/1392 -معرفی مدرسین همکار درس برنامه  ریزی درسی پیشرفته – گروه E

05/08/1392 -خیلی مهم-معرفی مدرسین همکار درس طراحی آموزشي واعلام تکالیف گروه D

27/07/1392 -محل برگزاری جلسه معارفه گروه E

27/07/1392 -برنامه جلسه معارفه ترم سوم گروه D

21/07/1392 -برنامه جلسه معارفه گروه E

 20/07/1392 -توضیح در مورد شهریه ترم سوم گروه D

17/07/1392 - راهنمای ورود به سامانه جهت انتخاب واحد الکترونیکی گروه E 

17/07/1392 -آغاز ثبت نام دانشجویان گروه D

10/07/1392 - اعتراضات کلیه دانشجویان

08/07/1392 -نمره درس زبان انگلیسی (2) دانشجویان گروه D

08/07/1392 - ادامه نمرات دانشپذیران گروه E

07/07/1392 -نمرات آزمون دانشجویان گروه D

07/07/1392 - نمرات آزمون دانشپذیران گروه E

07/07/1392 - نمرات آزمون دانشجویان گروه C

01/07/1392- یاد آوری  مهم  در خصوص پروژه درس طراحی ، اجراء و ارزشیابی  کارگاهها گروه C

20/06/1392 -فراخوان"  انتخاب دانشجوی نمونه سال 92 "  

17/06/1392 -یاد آوری در خصوص پروژه درس طراحی ، اجراء و ارزشیابی کارگاهها گروه C

1392/06/06 - اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری کارگاه پایان نامه نوسی گروه C

1392/05/30-اطلاعیه تمدید مهلت تحویل پروژه درس ارزشیابی برنامه مقدماتی گروه E

1392/05/28 - تمدید مهلت  تحویل  پروژه  درس  روش های  تدریس ( گروه  E )

1392/05/23 -ادامه بازخورد پروژه درس ارزشیابی مقدماتی گروه E

1392/05/23 - خیلی مهم  -  نکات قابل توجه در آزمون  کلیه دانشجویان

1392/05/22 - ادامه بازخورد پروژه درس ارزشیابی مقدماتی گروه E

1392/05/21-

1392/05/21-ادامه بازخورد پروژه درس ارزشیابی مقدماتی گروه E

1392/05/20-ادامه بازخورد پروژه درس ارزشیابی برنامه پیشرفته گروه D

1392/05/20-بازخورد درس ارزشیابی مقدماتی گروه E

1392/05/16-نمونه نقد مقاله درس انگلیسی (2) گروه D (لطفا" بروی لینک ها کلیک کنید،تا نمایش داده شود.)

1392/05/16-خیلی مهم-توضیح درخصوص درس انگلیسی (2) گروه D

1392/05/15- اعلام بازخورد پروژه درس ارزشیابی برنامه پیشرفته گروه D

1392/05/07-اطلاعیه-توضیحات اضافی در مورد طراحی آموزشی گروه C

1392/05/06 اطلاعیه در خصوص پرداخت شهریه گروهC

 

1392/05/05- خیلی مهم- آدرس مستقیم سایت دانشکده

 1392/05/01 اطلاعیه پروژه درس  مهارتهای ارتباطی پایه  گروهE

92/04/26- شهریه قابل پرداخت دانشجویان گروه D

92/04/26 -نمونه های تکالیف دزس ارزشیابی دانشجویی (2)

21/4/92- اعلام تاریخ تحویل تکلیف نهایی درس طراحی آموزش در علوم پزشکی گروه C

 

 

21/4/92 -گروه D آدرس ایمیل آقای دکتر ترکمن نژاد جهت ارسال پروژه درس مدیریت سیستمهای آموزشی

5/4/92   –اطلاعیه در خصوص مهلت تحویل پروژه درس مهارتهای ارتباطی پایه –گروه  E

5/4/92–اطلاعیه مهم -  معرفی نماینده  گروه  E

  تحویل اصل فیش بانکی گروه E

26/3/92- خیلی مهم - گروه D تغییر روز برگزاری کارگاه زبان انگلیسی 2- گروه اول

26/3/92- خیلی مهم - اصلاحیه برنامه رفع اشکل گروه D

26/3/92- اصلاحیه برنامه رفع اشکال گروه E

26/3/92- یاداوری زمان برگزاری رفع اشکال درس طراحی ، اجراء، و ارزشیابی کارگاهها - گروه C

25/3/92-تمدید مهلت تحویل پروژه درس برنامه ریزی درسی مقدماتی - گروه E

25/3/92- خیلی مهم - تمدید مهلت تحویل پروژه درس ارزشیابی برنامه مقدماتی - گروه E

21/3/92انتخاب دانشجوی نمونه

21/3/92 - تمدید مهلت تحویل پروژه درس ارزشیابی برنامه پیشرفته - گروه D

13/3/92- اصلاحیه - آدرس ایمیل اقای دکتر لاری پور ( مدرس همکار ) درس برنامه ریزی درسی مقدماتی گروه E

12/3/92اطلاعیه مهم - اصلاحیه برنامه رفع اشکال گروه C
 
 
1/3/92 اطلاعیه - اعلام سیستمهای اعتباربخشی جهت انجام پروژه های درس ارزشیابی برنامه پیشرفته - گروه D

 

 

 

 

- E نمرات تدریس بالینی گروه پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.