يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

عنوان نویسنده گان عنوان نشریه نویسنده اول نویسنده مسئول تاریخ انتشار شمسی تاریخ انتشار میلادی خلاصه مقاله
نام نام خانوادگی نام نام خانوادگی
اثر ارزشيابي تكويني و ارائه بازخورد بر مهارت تفسير الكتروكارديوگرام در دستياران تخصصي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي اعظم نوري فروتقه، شهرام يزداني، مهنوش فروغي، سيد احمد رئيس السادات*، يداله محرابي، مرتضي صافي،فتحيه مرتضوي، شهلا رودپيما مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي اعظم نوری فروتقه سید احمد رئیس السادات 1392/11 2014/feb چکیده 
ارزشيابي دوره آموزش مجازي مديريت عالي بهداشت عمومي ( MPH ) پزشك خانواده در دانشگاه علوم پزشكي شيراز میترا امینی 1، آیدا دوستکام 2 * ، جواد کجوری 3، غلامرضا عبداللهی فرد 4، کامیار ایروانی 5، پریسا نبیئی ، محمد مراد جعفری 7 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي ؛ مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي میترا امینی آیدا دوستکام 1392 2014 چکیده 
راهبردهاي مطالعه و يادگيري در دانشجويان پزشكي و دندانپزشكي دانشگاه شاهد سليمان احمدي، زهرا جوهري، فريبا حقاني* مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي سلیمان احمدی فریبا حقانی 1392/10 2014/jan چکیده 
پيش بيني ارزشيابي پيشرفت تحصيلي بر اساس تجربه دوره تحصيلي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان عفت شهرآبادي 1، محسن رضائيان 2*، علي اكبر حقدوست3 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي ؛ مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي عفت شهرآبادی محسن رضائیان 1392/08 2013/nov چکیده 
شاخصهای رتبه بندی آموزشی دانشگاههای ایران و جهان سلیمان احمدی 1* ، بهرام عین اللهی 2، مریم اکبری لاکه طب و تزکیه سلیمان احمدی سلیمان  احمدی 1392/بهار 2013 چکیده 
جو اخلاق سازمانی واقعی و ایده ال از دید پرستاران بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز صبريه خزني* ١، مرضيه شايستهفرد ٢، منصوره سعيدالذاکرين ٣، بهمن چراغيان ٤ مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي صبریه خزنی صبریه  خزنی 1392/خرداد 2013/jun چکیده 
ارتباط بين رويكردهاي يادگيري و مطالعه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان عفت شهرآبادي، محسن رضاييان*، علي اكبر حقدوست مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي عفت شهرآبادی محسن رضاییان 1392/دی 2014 چکیده 
مهلت داده شده به بيماران براي توضيح علت مراجعه به پزشك دردرمانگاه هاي سرپايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد زهرا موفقي*، عباس مكارم، نرگس بيرقي ، فخرالسادات حسيني ، محمد فارسي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي زهرا موفقی زهرا موفقی 1392/مهر 2013 چکیده 
نیازسنجی آموزشی کارشناسان تغذیه جامعه شاغل در نظام بهداشتی ایران 13 فرزانه صادقی قطب آبادي 1، الهام شکیبازاده 2، نسرین امیدوار 3، فتحیه مرتضوي 4 مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران فرزانه صادقی قطب آبادی الهام شکیبا زاده 1392/زمستان 2013 چکیده 
تدوين استانداردهاي ارتقا كيفيت برنامه دندانپزشكي عمومي جمهوري اسلامي ايران مجيد اكبري*، عباس مكارم**#، فخرالسادات حسيني***، اكبر فاضل**** مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد مجید اکبری عباس مکارم 1392 2013 چکیده 
ضرورت و چگونگي آموزش مديريت براي رشته پزشكي عمومي در ايران:مطالعه اي با رويكرد كيفي محمدرضا منصوريان، حسين كريمي مونقي، شهرام يزداني، سليمان احمدي، شهلا خسروان* مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي محمدرضا منصوریان شهلا خسروان 1391/اسفند 2013 چکیده 
تحلیل وضعیت آموزش پزشکی پاسخگو و دیدگاه های نوآورانه اعضای هیأت علمی بالینی دانشکده پزشکی کرمان در ارتقای وضعیت موجود بر اساس نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها (مدل SWOT) محمودرضا دهقانی 1، فریدون عزیزی 2*، علی اکبر حقدوست3، نوذر نخعی 4، پیام خزائلی 5، زینت روانگرد گام هاي توسعه در آموزش پزشكي ؛ مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي محمودرضا دهقانی فریدون عزیزی 1392 2013 چکیده 
بررسي ساختار جلسات گزارش صبحگاهي بخ شهاي بستري بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه تيپ يك و مقايسه با استانداردهاي اعلا مشده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي شهرام يزداني 1، مليحه عرب 2*، فخرالسادات حسيني 2، بهنام منصوري 3، مينو يغمائي 4، زهره خو شگفتار 5،سيمين اسماعيل پور زنجاني 2، گيتي نقبائي 6، علي اصغر حليمي اصل 7 مجله دانشگاه علوم پزشكي قم شهرام یزدانی ملیحه عرب 1392/بهار 2013 چکیده 
ارزیابی تکوینی دستیاران تخصصی از دیدگاه دستیاران و استادان آن ها وحید میرزایی 1 * ، علی اکبر حقدوست2، فریدون عزیزی 3 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي ؛ مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي وحید میرزائی وحید میرزایی 1392 2013 چکیده 
لزوم تدوین درس فناوری اطلاعات پزشکی در دوره پزشکی عمومی ؛ دیدگاه دستیاران تخصصی رقیه ارشاد سرابی ، طاهره اسلامی ، هاجر شفیعان* ، زینب روانگرد ، مرجان ضیاءالدینی ، مریم خواجویی فصلنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی رقیه ارشاد سرابی هاجر شفیعان زمستان 92 2014 چکیده 
مقایسه تاثیر دو روش آموزش عملی و چند رسانه اي در احیاي قلبی و ریوي برمیزان یادگیري دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ابراهیم علیجانپور ، پرویز امری ، ثریا خفری ، فاطره رزاقی اوجی تالاری* مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراهیم علیجانپور فاطره رزاقی اوجی تالاری بهمن- اسفند92 2014 چکیده 
اثر محدودیت درمانی اجباری در بهبود عملکرد دست بیماران سکته مغزی: مرور ادغام یافته زهرا شفیعی 1، محمد علی حسینی 2*، مهدی رصافیانی 3، مهدی رضائی 4 فصلنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی زهرا شفیعی محمد علی حسینی پاییز 92 2013 چکیده 
بررسی روائی و پایائی آزمون OSCE/OSPE در ارزیابی مهارتهای عملی آزمایشگاه بیوشیمی دانشجویان سال اول رشته پرستاری دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سعیده حسینی 1، ژاکلین وارطانوسیان 2، اغا فاطمه حسینی 3، فرح ناز فرزینفرد نشریه علمی  پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی سعیده حسینی ژاکلین وارطانوسیان بهار92 2013 چکیده 
بررسی عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سلیمان سراونی ، جاوید دهقان حقیقی * ، ژیلا عابد سعیدی ، رامین همایونی زند Future Of Medical Education Journal سلیمان سراوانی جاوید دهقان حقیقی 92 2013sep چکیده 

 بررسي ميزان توجه به موضوعهاي مختلف پزشكي در مجله هاي علمي- پژوهشي  علوم پزشكي كشور ( 1388)

 

مرضيه دشتي رحمت آبادي* دكتر بهروز مهرام** دكتر منيره دشتي رحمت آبادي*** دكتر ناصر شعيبي****   مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين  مرضيه  دشتي رحمت آبادي  مرضيه  دشتي رحمت آبادي  زمستان 1391    چکیده

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.