دوشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

طرح درس

استاد درس

نام درس

ردیف

لینک طرح درس

دکتر مهرنوش خشنودی فر

طراحی و تولید مواد چند رسانه ای

1

لینک طرح درس

دکتر مهرنوش خشنودی فر

مقدماتی یادگیری الکترونیکی

2

لینک طرح درس

دکتر زهرا زاهدی

ابزار و فناوری ها در یادگیری الکترونیکی

3

لینک طرح درس

دکتر هاله کنگری

سنجش و ارزشیابی آموزشی در یادگیری الکترونیکی

4

لینک طرح درس

مهندس فاطمه حاجی علی عسگری

سیستم های پشتیبانی از یادگیرنده در یادگیری الکترونیکی

5

لینک طرح درس

دکتر پیغام حیدرپور و دکترساره خاتون شاکریان

طراحی پژوهش های کاربردی در یادگیری الکترونیکی

6

لینک طرح درس

دکترساره خاتون شاکریان

روش تحقیق و آمار پیشرفته

7

لینک طرح درس

دکتر زهرا زاهدی

روش ها و فنون تدریس

8

لینک طرح درس

دکتر مهرنوش خشنودی فر

روانشناسی یادگیری کاربردی در یادگیری الکترونیکی

9

لینک طرح درس

دکتر لیلا افشار

اخلاق حرفه ای در یادگیری الکترونیکی

10

لینک طرح درس

دکتر مهرنوش خشنودی فر

طراحی یادگیری الکترونیکی

11

لینک طرح درس

دکتر زهرا زاهدی

ارزشیابی برنامه و کنترل کیفیت در یادگیری الکترونیکی

12

لینک طرح درس

آقای امیرحسین اسدی

مدیریت کسب وکار در نظام های یادگیری الکترونیکی

13

لینک طرح درس

خانم اعظم شاه بداغی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

14

لینک طرح درس

مهندس فاطمه حاجی علی عسگری

امنیت اطلاعات در نظام های یادگیری الکترونیکی

15

لینک طرح درس

دکتر مهرنوش خشنودی فر

سمینار مسائل  برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

16

لینک طرح درس

دکتر صمد سجادی

زبان پیشرفته

17

لینک طرح درس

دکتر مهرنوش خشنودی فر

کارآموزی

18

 

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.