پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
 

انواع محصولات

 

 

رصد و بهره برداری از نتایج/محصولات

هدف نهايی ارزشيابی دانشگاههای علوم پزشكی بر اساس شاخص اثرات پـژوهشهـای سـلامت، تـرويج اسـتفاده از نتايج پژوهشهای سلامتي در تصميم گيريهای مرتبط با سلامت می باشد.

ارزشيابی با رويكرد «مطالعه موردی» و با استفاده از چارچوب «بازدهي پژوهش(payback) انجام ميپذيرد. در اين ارزشيابی از پژوهشگران دانشگاه علـوم پزشـكي (شـامل دانشـكده هـا، پژوهشـگاه هـا و مراكـز تحقيقـاتي) درخواست مي گردد چنانچه يكی از پژوهش های ايشان طی سال های 1397 ،1398 و 1399 منجر به تاثير شـده اند، فرم مربوطه را تكميل نموده و به كارشناس ارزشيابی دانشگاه خود ارسال نمايند. سال تصويب پژوهش و خاتمه آن اهميت ندارد. مهم زمانی است كه تاثير گذاری رخ داده است. برای آگاهی از نحوه بررسی شاخص اثرات پژوهش های سلامت اینجارا کلیک کنید.

 

آدرس(Affiliation) دانشکده در مقالات انگلیسی:

Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آدرس(Affiliation) دانشکده در مقالات فارسی:

دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر(عج) - نرسیده به پارک وی - روبروی مجموعه تلاش - نبش کوچه تورج - دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت

تلفن :26210092- 021
پست الکترونیک :

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.