پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 
 

کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آیین نامه حمایت های مالی- 1400

1.     هدف و دامنه ی کاربرد

هدف از تدوين اين آيين نامه بيان نحوه و ميزان حمايت های مالی کميته تحقيقات دانشجويان دانشگاه از دانشجويان دانشگاه درخصوص طرح های دانشجويی و گرنتهای عملکرد پژوهشی دانشجويان است.

2.      تعاریف

در اين آيين نامه، واژه ها و اصطلاحات با تعاريف پی گفت، به کار می روند:

1.2. دانشگاه

منظور از (دانشگاه)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

2.2. کمیته

منظور از (کمیته) در این آیین نامه، کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه است.

3.2. عضو یا دانشجو

منظور از (عضو) یا (دانشجو) در این آیین نامه، دانشجویانی از دانشگاه است که از تسهیلات مالی کمیته استفاده می کنند.

3.      انواع دانشجویان مشمول حمایت های مالی

1.3. عضو معمولی

(عضو معمولی) دانشجویی از دانشگاه است که از حمایت های مالی کمیته استفاده می کند.

2.3. عضو فعال

(عضو فعال) شامل دانشجویان عضو کمیته، دست کم با یکی از شرایط پی آمد است:

- دارای دست کم دو طرح مصوب کمیته به عنوان مجری در سال قبل یا امسال؛

- دارای دست کم یک مقاله پذیرش شده یا چاپ شده، با نمایه ی حداقل (scopus)با نشانی سازمانی کمیته در سال قبل یا امسال؛

- دارای گواهی تدریس در دست کم یک کارگاه مصوب کمیته در سال قبل یا امسال؛

- دارای گواهی مشارکت در فعالیت های ستادی کمیته با تایید سرپرست کمیته.

2.3. عضو ویژه

(عضو ویژه) شامل دانشجویان عضو کمیته با یکی از شرایط زیر است:

  • عضو بنیاد ملی نخبگان یا برگزیده ی جشنواره های رویش این بنیاد؛
  • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه؛
  • برگزیده ی جشنواره علوم پزشکی رازی؛
  • با 5≤H-indexیا مجموع استنادات 500≤؛
  • دبیر کل کمیته و دبیران دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی با حداقل 6 ماه فعالیت از ابلاغ حکم آن ها با تایید سرپرست کمیته؛
  • کارشناسان دفتر مرکزی کمیته (در صورت دانشجو بودن).

یادآوری 1: برای عضوهای کمیته، کارت عضویت سالانه صادر می شود.

4.      شرح حمایت های مالی

حمایت های مالی کمیته مطابق با جدول 1 است.

یادآوری 2: حمایت های مالی کمیته از عضو، منوط به داشتن شماره عضویت (حداقل با درجه ی معمولی) از کمیته است.

یادآوری 3: حمایت های مالی (طرح تحقیقاتی یا گرنت های عملکرد پژوهشی دانشجویان) فقط به مقالات دارای نشانی سازمانی کمیته  (Student Research Committee)، که به صورت صحیح نوشته شده باشد، تعلق می گیرد. لازم به تاکید است که مقاله چاپ شده باید در نمایه های اشاره شده در جدول 1 دیده شود. درج نشانی سازمانی کمیته به عنوان نشانی سازمانی دوم، قابل قبول نیست. نشانی یاد شده، پیش یا پس از نام دانشکده یا مرکز تحقیقاتی و پیش از نام دانشگاه قرار می گیرد و به مفهوم شعبه ای از دفتر مرکزی کمیته در دانشکده یا مرکز تحقیقاتی است.

یادآوری 4: عناوین طرح های دانشجویی نباید با عناوین پایان نامه های دانشجویی یکسان باشد و مقالات موظفی مستخرج از این پایان نامه ها نمی تواند برای تسویه طرح های دانشجویی ارائه شود.

یادآوری 5: به طرح های دانشجویی فقط در صورتی که سند چاپی مقاله منتج از آن ها ارائه شود، حمایت مالی تعلق می گیرد.

یادآوری 6: مجری اصلی در طرح ها، دانشجو است و یک عضو هیات علمی دانشگاه باید به عنوان مجری مشترک حضور داشته باشد. قرارداد طرح با دانشجو منعقد شده و مبالغ حمایت های مالی مستقیما به دانشجو پرداخت می شود.

یادآوری 7: در مقالات استخراج شده از طرح ها، دانشجو باید نفر اول و عضو هیات علمی، مکاتبه کننده باشد.

یادآوری 8: در بخش (سپاس گزاری) مقاله استخراج شده از طرح، درج شماره ثبت قرارداد طرح مصوب ضروری است.

یادآوری 9: تاریخ صدور گواهی های مربوط به عضو ویژه باید مربوط به سال جاری استفاده از حمایت های مالی باشد. درخصوص جشنواره رازی، گواهی سال قبل از سال جاری هم قابل قبول است. به هر بار برگزیدگی در جشنواره یاد شده، فقط یک بار امتیاز تعلق می گیرد.

یادآوری 10: برای عضوی که به طور هم زمان مشمول دو یا چند سنجه ویژه بودن (جدول 1) است، سنجه ای که بیش ترین مبلغ را در بردارد، محسوب می شود.

یادآوری 11: مبنای محاسبات مجموع استنادها و شاخص H، پایگاه استنادی Scopusاست.

یادآوری 12: مقالات (Letter)و (Editorial)، دانشجو را از حمایت های مالی طرح برخوردار نمی کنند و مقالات (Case report)، او را مشمول 50% از این حمایت می سازند.

یادآوری 13: مجموعه فعالیت های پژوهشی دانشجویان تحت نظر کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه در هر فصل به آن کمیته ارائه می شود و پس از بررسی توسط شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویان، گرنت عملکرد پژوهشی مصوب می شود.

 

جدول1. حمایت های مالی کمیته تحقیقات دانشجویان دانشگاه

نوع عضو

طبقه

مبلغ تشویقی(تومان)

 

عضو معمولی

*طرح تحقیقاتی

(منتهی به گزارش پایانی بدون مقاله چاپ شده)

ارائه گزارش

1500000

 

طرح تحقیقاتی

(منتهی به مقاله چاپ شده)

نمایه Scopus(به تنهایی)

9000000

 

نمایه ISIیا PubMed

12000000

 

گرنت عملکرد پژوهشی دانشجویی**

6000000 (حداکثر)

 

 

عضو فعال

همانند حمایت های مالی از عضو معمولی، همراه با تسهیلات اضافی نسبت به عضو معمولی مانند بن های تکثیر، خرید کتاب، نوشت افزار و خدمات آزمایشگاه جامع.

عضو ویژه

دبیر کل کمیته

ضریب 1/5 در عدد عضو معمولی

 

برگزیده جشنواره علوم پزشکی رازی

ضریب 2 در عدد عضو معمولی

 

دبیر دانشکده یا مرکز تحقیقاتی و کارشناسان دفتر مرکزی

ضریب 1/3 در عدد عضو معمولی

 

5≤10>H-index

ضریب 1/3 در عدد عضو معمولی

 

10≤H-index

ضریب 1/5 در عدد عضو معمولی

 

مجموع استنادات: 500≤

ضریب 1/3 در عدد عضو معمولی

 

عضو بنیاد نخبگان یا استعداد درخشان دانشگاه

ضریب 1/3 در عدد عضو معمولی

 

 
* شامل دکترای تخصصی نمی شود.
**گرنت، در صورتی به دانشجو تعلق می گیرد که مقاله، حاصل از گرنت ثبت شده عضو هیات علمی دانشگاه نباشد. امتیاز مقالات با نمایه ISI و Pubmed،  یک میلیون و پانصد هزار تومان و Scopus، یک میلیون تومان است.
 
 

آدرس(Affiliation) دانشکده در مقالات انگلیسی:

Virtual School of Medical Education and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آدرس(Affiliation) دانشکده در مقالات فارسی:

دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی- دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر(عج) - نرسیده به پارک وی - روبروی مجموعه تلاش - نبش کوچه تورج - دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت

تلفن :26210092- 021
پست الکترونیک :

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.