اخلاق انتشار مقالات

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

رشد روز افزون دانش پزشکی مدیون تلاش هرروزه پژوهشگران و محققان این حیطه در انجام پژوهشهای گوناگون در جهت پاسخ به سوالات موجود و حل معضلات حوزه سلامت است.رعایت استانداردهای اخلاقی در همه مراحل تحقیق از طراحی تا اجرا و انتشار نتایج پژوهشهای زیست پزشکی دغدغه اصلی همه ذی نفعان از جمله سیاست گذاران، سردبیران نشریات و پژوهشگران حیطه ها و رشته های مختلف علوم پزشکی است.در این راستا فعالیتهای فراوانی در سطح بین المللی در جهت افزایش اطمینان از رعایت استانداردهای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی صورت گرفته است.سازمان های بین المللی متولی اخلاق نشر از جمله کمیته بین المللی اخلاق نشر و یا کمیته بین المللی سردبیران نشریات پزشکی از سالیان پییش با ارا یه راهنماهای گوناگون، سعی در اشاعه فرهنگ رعایت اصول اخلاقی در انتشار پژوهشهای پزشکی داشتهاند.در سطح ملی نیز کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست-پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع ملی مسایل مرتبط با اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی کشور در راستای وظایف ذاتی خود و در جهت ایجاد شفافیت و وحدت رویه درکشور و نیز هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی از جمله راهنمای کمیته بین المللی اخلاق نشر، الزامات کمیته بیین المللی سردبیران مجلات پزشکی، بیانیه خط مشی انجمن جهانی سردبیران علوم پزشکی و راهنمای شورای سردبیران علمی، این راهنما را تدوین و تصویب کرده است.هرگونه تخطی از استانداردهای اعلام شده در این راهنما مصادیق تخلیف پژوهشیی محسوب میشود و کمیته هایی که بر اساس «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی» بلاغ شده در شهریورماه یکهیزار و سیصد و نود و چهار و قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی مجاز به رسیدگی به سوءرفتارهای پژوهشیی هستند، لازم است ایین راهنما را در موارد مربوطه مبنای قضاوت در مورد شکایات واصله و موارد در دست بررسی قرار دهند.دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی وزارت متبوع، مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این راهنما را بر عهده دارد.

 برای آشنایی بیشتر با محتوای این راهنما می توانید آن را در اینجا دریافت نمایید.

 همچنین در صورت نیاز به مطالعه بیشتر دراین خصوص مطالعه گایدلاین های COPE(https://publicationethics.org/guidance/Guidelines)را توصیه می کنیم.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست