گروه آموزش پزشکی

همزمان با تاسیس دانشکده ، گروه آموزش پزشکی با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پزشکی آغاز به کار نمود. در ادامه فعالیت ها، در سال 1389 گروه آموزش اولین گروه دانشجویان دکترای تخصصی آموزش پزشکی را به عهده گرفت. در حال حاضر گروه آموزش پزشکی مسوولیت تربیت دانشجویان را در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی برعهده دارد.

مقاصد آرمانی گروه  آموزش پزشکی

 الف. رسالت

 گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تربیت نیروی انسانی توانمند، خالق و متعهد؛ انجام پژوهش های کاربردی و هدفمند در عرصه آموزش با استفاده از روش ها و فناوری های نوین آموزشی به گسترش و تحول آموزش پزشکی و ارتقای سالمت جامعه کمک می کند.

 ب. چشم انداز

 .1 مرجع و پیشرو در آموزش پزشکی و راهبری روش های نوین آموزش در نظام سلامت کشور

.2 رتبه اول در نظام آموزش پزشکی کشور

پ. ارزش ها

 .1 مسئولیت پذیری و پاسخگویی

 .2 صداقت و اخلاق مداری

 3.جامع نگری و جامعه محوری

 .4 خلاقیت و نوآوری

 .5 مشارکت وهمکاری

 

اهداف گروه

 .1 توسعه آموزش علوم پزشکی منطبق با نیازهای حوزه سلامت

 .2 توسعه پژوهش و فناوری سلامت محور و ثروت آفرین

 .3 ارتقای کیفیت آموزش پزشکی پاسخگو

 .4 توسعه و ترویج فرهنگ یادگیری الکترونیکی

 .5 توسعه ارتباطات و همکاری های ملی و بین المللی

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست