مدیر گروه آموزش پزشکی

 

 دکتر زهره خوش گفتار
دکترای تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 140
پست الکترونیک:  bkhoshgoftar7@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک:bkhoshgoftar7@sbmu.ac.ir
                                           رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست