آدرس : تهران - خیابان ولیعصر(عج) - نرسیده به پارک وی - روبروی مجموعه تلاش - نبش کوچه قریشی - دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری- کد پستی 1985717443

آدرس سایت دانشکده :                                 http://sme.sbmu.ac.ir

آدرس الکترونیکی :                                             SMELT@sbmu.ac.ir

سامانه پیامکی :                                                 300075129

تلفکس : 02126210092

تلفن :   02126210092

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست