تمامی مراحل ثبت تقاضای خوابگاه نودانشجویان روزانه غیربومی در شروع سال تحصیلی جدید به صورت برخط و بدون نیاز به حضور دانشجویان انجام می‌شود.

 دانشجویان می‌توانند پس از تایید آموزشی، در سامانه اسکان تقاضای خوابگاه خود را ثبت کنند.

http://eskan.sbmu.ac.ir سامانه اسکان به نشانی

چنانچه در هر یک از مراحل کار سوالی پیش آمد با شماره 02122179518تماس بگیرید.

 

راهنمای سامانه اسکان

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست