کتابچه حاضر ماحصل کارتیمی و تلاش و زحمات ارزشمند کلیه همکاران در حوزه های مختلف دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری: ریاست دانشکده، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاونت پژوهشی، معاونت دانشجویی و فرهنگی ، معاونت پشتیبانی  

می باشد.

 و بصورت ویژه تقدیم می شود به:

روح پر فتوح شهدای مدافع سلامت به ویژه شهدای مدافع سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که خالصانه جان خود را در راه حفظ و ارتقا سلامت جامعه ایران فدا کردند.

اقدامات نوآورانه -قسمت اول

اقدامات نوآورانه -قسمت دوم

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست