دوره های ارائه شده بر روی سامانه بهشتی در ترم جاری  در قالب ارائه دوره های

 • رسمی (ترمیک) برای دانشکده آموزش پزشکی و فناوریهای یادگیری
 • دوره ها به درخواست سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • و دیگر مراکز آموزشی یا درمانی می باشد.

 

جدول زیر مجموع  فعالیتهای انجام شده در کل دوره های ارائه شده بر روی سامانه در نیمسال جاری  را نشان میدهد:

 

تعداد دوره های ارائه شده

تعداد محتوای آپلود شده

تعداد کاربر دانشجوی فعال

تعداد کاربر استاد فعال

تعداد دانشجو به ازاء درس

152

860

3240

115

7545

 

 

 • دروس ترمیک ارائه شده جهت دانشکده آموزش پزشکی و فناوریهای یادگیری

درس ها به صورت همزمان و ناهمزمان در پنج  گروه آموزشی ارائه گردید:

 1. آموزش پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 2. آموزش جامعه نگر در مقطع کارشناسی ارشد
 3. یادگیری الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 4. مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در مقطع کارشناسی ارشد
 5. و اقتصاد بهداشت در مقطع کارشناسی ارشد

همچنین واحد پایان نامه کلیه رشته های فوق نیز روی سامانه تعریف و فرآیند اجرای پایان نامه بر روی آن انجام می شد. 

 

 

فعالیتهای صورت گرفته در سامانه بهشتی در دروس ترمیک دانشکده آموزش پزشکی و فناوریهای یادگیری

 • تعداد درس ایجاد شده:  60
 • تعداد یوزر دانشجوی ایجاد شده و فعال: 155
 • تعداد یوزر استاد ایجاد شده و فعال: 46
 • تعداد دانشجوی فعال به ازاء درس: 750
 • تعداد محتوای بارگزاری شده: 535
 • برگزاری کلیه آزمونهای پایان ترم دانشکده  بر روی سامانه بهشتی

 

 

پایان نامه ها

طراحی فضای اختصاصی جهت انجام فرآیندها و تعاملات بین استاد و دانشجو در واحد پایان نامه با قابلیت های:

  • گروه بندی دانشجویان
  • طراحی تالارهای گفتگو اختصاصی جهت تعامل فردی (محرمانه) بین استاد و دانشجو
  • طراحی تالارهایی با ویژگی تالار " تک گفتگو برای هر دانشجو"
  • طراحی دوره با امکان کنترل ترتیب مرحله به مرحله انجام فرآیندها
  •  فعال شدن 22  درس در سامانه  جهت ارائه واحد پایان نامه
  • فعالیت 10  نفر از اساتید هیات علمی بر روی سامانه بعنوان استاد راهنما
  • فعالیت بیش از 30  تالار گفتگوی اختصاصی جهت تعاملات بین استاد  و دانشجو

 

 

 • فعالیتهای انجام شده مربوط به دوره های سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر روی سامانه

دانشکده پزشکی:

 • ایجاد و فعالسازی کلیه دروس (58 درس)  دوره دستیاری بالینی گروه بیهوشی با بیش از 46  استاد و 65 دستیار
 • ارائه آموزش مجازی همزمان به 500 دانشجویان  بین المللی دوره MBBS

 

  •  
 • فعالیتهای انجام شده مربوط به سایر مراکز آموزشی و درمانی

ارائه دوره های توانمند سازی اساتید هیات علمی

دانشکده آموزش پزشکی و فناوریهای یادگیری با توجه به داشتن کادر مجرب در حیطه های مختلف آموزش مجازی با همکاری دیگر مراکز  آموزشی و آموزشی درمانی اقدام به برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی می نماید.

 • سطح دوم دوره فلوشیپ آموزش، پژوهش و فناوری دوره فلوشیپ آموزشی و پژوهشی  با 125 شرکت کننده هیات علمی ، 6 محتوا
 • دوره آموزش مبتنی بر شبیه سازی با رویکرد توانمندسازی اعضا هیئت علمی با 253 شرکت کننده هیات علمی ، 13 محتوا

 

دوره  های المپیاد: پانزدهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور 

 • هشت دوره در سه حیطه کارآفرینی، مدیریت ادغام و پروبیوتیک با 2024 شرکت کننده و 135 محتوا

 

دوره های معاونت بهداشتی دانشگاه

 • دوره پودمانی آموزش مجازی مبانی آزمون تشخیصی تکاملی بیلی- پزشک تکامل با 55 شرکت کننده پزشک، 70 محتوا

 

 • دوره پودمانی آموزش مجازی مبانی آزمون تشخیصی تکاملی بیلی- پزشک تکامل با 65 شرکت کننده کارشناس و 85 محتوا

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست