ردیف

      عنوان 

فایل ارسال فایل
1

فرم تعیین استاد راهنما و مشاور

فقط از طریق ایمیل

master.thesis@sbmu.ac.ir

2

فرم درخواست سنوات مازاد

فقط از طریق ایمیل

edc.mede@yahoo.com

3

دستورالعمل انتخاب استاد راهنما و ثبت پروپوزال کارشناسی ارشد

 

4

فرایند اجرایی دفاع پروپوزال  کارشناسی ارشد
 

جهت اطلاع از فرایند اجرایی دفاع پروپوزال
5

فرم ثبت طرح پژوهشی ( پروپوزال) کارشناسی ارشد

پس از تکمیل به استاد راهنما ایمیل شود
6

فرم ثبت پروپوزال دانش پژوهی

پس از تکمیل به استاد راهنما ایمیل شود

7

 

الگوی پروپوزال ارزشیابی برنامه

 
8

فرایند اجرایی دفاع نهایی پایان نامه مجازی کارشناسی ارشد

جهت اطلاع از فرایند اجرایی دفاع نهایی
9

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 7)

پس از تکمیل به استاد راهنما ایمیل شود
10 پایان نامه کارشناسی ارشد

پس از تایید نهایی استاد راهنما

فقط از طریق ایمیل

master.thesis@sbmu.ac.ir

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست