ردیف

      عنوان 

فایل ارسال فایل
1

فرم تعیین استاد راهنما و مشاور

فقط از طریق ایمیل

master.thesis@sbmu.ac.ir

2

فرم درخواست سنوات مازاد

فقط از طریق ایمیل

edc.mede@yahoo.com

3

فرایند اجرایی دفاع پروپوزال  کارشناسی ارشد
 

جهت اطلاع از فرایند اجرایی دفاع پروپوزال
4

فرم ثبت طرح پژوهشی ( پروپوزال) کارشناسی ارشد

پس از تکمیل به استاد راهنما ایمیل شود
5

فرم ثبت پروپوزال دانش پژوهی

پس از تکمیل به استاد راهنما ایمیل شود
6

الگوی پروپوزال ارزشیابی برنامه

 
7

فرایند اجرایی دفاع نهایی پایان نامه مجازی کارشناسی ارشد

جهت اطلاع از فرایند اجرایی دفاع نهایی
8

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم شماره 7)

پس از تکمیل به استاد راهنما ایمیل شود
9 پایان نامه کارشناسی ارشد

پس از تایید نهایی استاد راهنما

فقط از طریق ایمیل

master.thesis@sbmu.ac.ir

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست