تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی و فناوری

پس از انتخاب موضوع لازم است ایده خود را قالب پروپوزال پژوهشی/ فناوری در سامانه پژوهان ثبت نمایید . دقت نمایید که در هنگام ثبت پروپوزال در این سامانه باید پروپوزال خود را در دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت ثبت کنید و در غیر اینصورت دسترسی کارشناسان این معاونت به آن امکانپذیر نخواهد بود. اطلاعات لازم برای ثبت طرح در این سامانه عبارتند از :

  • نام فارسی و انگلیسی
  • نوع طرح
  • نوع مطالعه
  • مدت زمان اجرا
  • ضرورت انجام تحقیق
  • هدف کلی
  • خلاصه روش کار
  • کلمات کلیدی
  • مصرف کنندگان تحقیق

همچنین لازم است مشخص نمایید که این طرح برگرفته از پایان نامه دانشجویی است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن مقطع آن را مشخص کنید. این سامانه این امکان را فراهم نموده که فایلهای ضمیمه خود را نیز برای توجیه طرح همزمان بارکذاری نمایید که در صورت نیار از آن می توانید استفاده نمایید. همچنین لازم است مخشصات مجریان و همکاران بدقت در آن تکمیل شود. درانتها لازم است پروپوزال خود را برای راهبر دانشکده ارسال نمایید. برای اطلاعات بیشتر مطالعه راهنمای سامانه را درسایت معاونت پژوهشی دانشگاه توصیه می کنیم.

 پس ازارسال پروپوزال برای راهبر دانشکده، ایشان این پروپوزال را پس از ارسال برای دو داوری، در برنامه جلسه شورای پژوهشی قرار داده و در نهایت شما را از نتیجه  آن مطلع خواهد نمود.

فلوچارت گردش کار پایان نامه هایی که طرح می شوند

فلوچارت گردش کار پایان نامه هایی که طرح نمی شوند

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست