دانشجویان محترم جهت رزرو غذا در خوابگاه ها و دانشکده های تابعه با مراجعه به dining.sbmu.ac.i  سامانه اتوماسیون تغذیه به آدرس الکترونیکی:   

نسبت به انجام مراحل مربوط به تامین اعتبار و رزرو غذای خود اقدام نمایند.

 

دانشجویان می‌توانند جهت رفع مشکلات خود در ساعات اداری با شماره 22420692 تماس حاصل نمایند.

 

برای دریافت راهنمای تصویری سامانه تغذیه کلیک کنید 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست