شرح وظایف حفاظت فیزیکی

 

اخلاق مداری حرفه ای

پوشیدن لباس فرم نگهبانی و رعایت ظواهر و شئونات اسلامی

 کنترل ورود و خرج اموال و ثبت در دفتر مربوطه

کنترل تردد کار آموزان طبق کارت شناسایی افراد

راهنمایی و هدایت ارباب رجوع جهت مراجعه به واحدهای مربوطه

کنترل و بازرسی نسبت به تردد خودرو ها در هنگام ورود و خروج

کنترل به تردد کارکنان و مراجعین در محیط تحت پوشش

ثبت ورود و خروج میهمانان در دفتر مربوطه

بازرسی از ساختمان و اماکن در پایان وقت اداری و کنترل اتاق ها ، در ب ها ، آب و برق و غیره

 ثبت رویداد ها و اتقاقات رخ داده به صورت دقیق در دفتر گزارش روزانه

ثبت ورود و خروج همکاران به اداره

 ایمنی و آتش نشانی

 جلوگیری از خراب کاری

 حفاظت از جلسات و گرد همایی داخل سازمان

بدیهی است ضمن دقت در انجام وظایف محوله توجه همکاران محترم حفاظت فیزیکی را به رعایت برخورد مودبانه با ارباب رجوع و حسن خلق اسلامی معطوف می دارد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست