درباره ما

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده وظیفه برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر فعالیت های آموزشی و تحصیلات تکمیلی در رشته - مقاطع مختلف را برعهده دارد. از جمله فعالیتهای این معاونت برنامه ریزی و تنظیم سیاست های آموزشی دانشکده ، نظارت بر حسن اجرای سیاست ها ، سازماندهی و نظارت بر اجرای   برنامه ها و اقدامات گروه های آموزشی، نظارت بر ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی ، نظارت و هماهنگی فرایندهای جذب و ارتقاء اعضا هیات علمی، گسترش رشته – مقاطع با رویکرد بین رشته ای و آموزش ترکیبی، بهبود و ارتقای فرایندهای آموزشی ، گسترش همکاری های علمیبا سایر دانشگاه ها، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی،  برنامه ریزی و اجرای دوره های توانمندسازی اساتید ، سازماندهی و نظارت بر ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان در فضای فیزیکی و مجازی ، و سایر موارد در حوزه های مرتبط می باشد.

                                                                                                  

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست