دریافت کد اخلاق

در صورت تصویب پروپوزال در شورای تحصیلات تکمیلی، لازم است برای کد اخلاق اقدام شود. برای این منظور لازم است  اظهارنامه اخلاقی را به همراه مدارک مربوطه تکمیل و برای کارشناس این بخش خانم لشگری ارسال نمایید.

 


فلوچارت کمیته اخلاق

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست