ماموریت معاونت پژوهشی / فناوری دانشکده

گسترش پژوهش  و فناوری مبتنی بر دانش از اصول اساسی توسعه یافتگی کشورها می باشد. لازمه استمرار برنامه تحقیقاتی و توسعه علمی هر کشور در زمینه های علوم پزشکی، حرکت هدفمند و منطبق با برنامه ریزی جهت انجام پژوهش های مبتنی بر نیاز کشور می باشد.معاونت پژوهشی / فناوری دانشکده محازی،  آموزش پزشکی و مدیریت  شهید بهشتی در نظر دارد با تلاش مداوم، اهتمام و همیاری پژوهشگران  خود در دانشکده  و با ایحاد ارتباط موثر با جامعه و صنعت در راستای چشم انداز کلان دانشگاه به نحوی گام بر دارد تا این دانشکده  به عنوان دانشکده ی مرجع، پیشرو و نوآور درگستره پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی و سلامت  و همچنین پیشگام در عرصه تولید و اشاعه علم و فنآوری های نوین علوم پزشکی در سطح کشور شناخته شود.لذا  در راستای چشم انداز دانشگاه که خود متأثر از چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می باشد، مأموریت های زیر را در حیطه پژوهش بر عهده دارد:

 •     پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای مرتبط با آموزش،  مجازی سازی آموزش،  سلامت و فناوریهای مرتبط

 •     تربیت و پرورش نیروی انسانی بخش پژوهش/ فناوری  و ارتقای توانمندی های آنها 


اهداف:

  • توسعه پژوهشهای کاربردی وبنیادی متناسب با اولویت های از پیش تعیین شده جامعه و صنعت
  •  ایجاد بستر مناسب جهت بهره گیری از فنآوریهای مورد نیاز پژوهش بویژه فن آوریهای نوین
  • توسعه کمی، کیفی و تجاری سازی محصولات پژوهشی / پایان نامه های محصول محور
  • حمایت از پژوهشگران
  • بهبود کارآیی و اثربخشی در حوزه پژوهش
  • جلب و توسعه منابع ( انسانی، مالی و فیزیکی )

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست