رسالت دفتر توسعه آموزش

 


 

رسالت دفتر توسعه آموزش ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده از طریق توانمندسازی اعضای هیات علمی ، برنامه ریزی درسی، بهبود شیوه های یاددهی-یادگیری و ارزیابی آزمونها می باشد.

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست