رییس دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری

 

دکتر سلیمان احمدی
دکترای تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استاد تمام
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 1
پست الکترونیک:  soleiman.ahmady@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک:soleiman.ahmady@sbmu.ac.ir
                                           رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست