سامانه علم سنجیICID

 

 

معرفی سامانه

علم‌سنجی(Scientometrics) دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه‌ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی می‌پردازد. شاخص‌های علم‌سنجی شامل شاخص‌های ارزیابی کمیت و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران است که می‌تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار می‌گیرد.

سامانه علم‌سنجی اعضای هیأت علمی(Iranian Scientometrics Information Database - ISID) در سال ۱۳۹۴با هدف استخراج و نمایش به روز شاخص‌های علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است. در سامانه ISID اطلاعات عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه، دانشکده و مرکز تحقیقاتی محل خدمت، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی توسط کارشناسان علم‌سنجی معاونت‌های تحقیقات و فن آوری دانشگاه‌های علوم پزشکی درج شده است. شاخص‌های علم‌سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقالات منتشر شده، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد به ازای هر مقاله، شاخصh-Index، شاخصh-Index بدون خوداستنادی، شاخصh-Index بدون خوداستنادی نویسندگان و شاخصh-Index بدون استنادات کتاب می‌باشد.

 

 

روش جمع آوری و ارائه اطلاعات

  • شیوه چیدمان نتایج در سامانهISID به صورت پیش فرض بر اساس شاخصh-Index افراد است. لازم به ذکر است که ترتیب مذکور را می‌توان با کلیک بر روی فلش قرار گرفته در کنار عنوان هر یک از سرستون‌های موجود در صفحه اصلی تغییر داد.
  • در سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی امکان فیلتر کردن اطلاعات بر اساس عنوان دانشگاه، مرکز تحقیقات، رشته و مقطع تحصیلی وجود دارد. علاوه بر آن، جستجوی افراد بر اساس نام و نام خانوادگی نیز امکان پذیر می‌باشد.
  • شاخص هیرش یاh-index از شاخص‌های مهم علم‌سنجی است که در سال ۲۰۰۵توسط دکتر جرج هیرش استاد فیزیک دانشگاه به منظور محاسبه و نمایش توام کمیت و کیفیت برون داد علمی پژوهشگران معرفی شد. به این ترتیب که شاخص h یک پژوهشگر عبارت است از h تعداد از مقالات وی که به هر کدام حداقل h بار استناد شده باشد.
  • مبنای محاسبه شاخص‌های علم‌سنجی در سامانهISID جدیدترین داده‌های استخراج شده از بانک اطلاعاتیScopus است. سایر اطلاعات هر عضو هیات علمی در این سامانه مانند عکس، آدرس صفحه اختصاصی فرد در ) Google Scholarراهنمای ایجاد اکانت کاربری)، Researcher ID(راهنمای ایجاد اکانت کاربری) و ORCID ID  (راهنمای ایجاد اکانت کاربری) وCV در صورت ورود اطلاعات توسط کارشناس علم‌سنجی دانشگاه مربوطه با کلیک بر روی نام عضو هیات علمی نمایش داده می‌شود.

 

 

بازخورد

اعضای محترم هیات علمی در صورت مشاهده هر گونه خطا در اطلاعات موجود در سامانه می‌توانند درخواست اصلاح اطلاعات مورد نظر خود را از طریق فرم ارسال بازخورد که در صفحه اختصاصی هر فرد قابل مشاهده است، ارسال نمایند و یا با برقراری تماس با کارشناسان علم‌سنجی دانشگاه مربوطه درخواست اصلاح اطلاعات خود را مطرح و پیگیری نمایند.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست