مجله یاب

برای اینکه بتوانید مجلات بهتری برای انتشار مقالات خود بیابید می توانید پس از تدوین خلاصه انگلیسی با انتخاب کلمات کلیدی مناسب در سایت find Journals(https://journalfinder.elsevier.com/) به لیست وسیعی از مجلات مرتبط با مقاله  خود دست پیدا کنید. سپس لازم است با مطالعه هر مجله و شرایط پذیرش آن  بنا به شرایط خود (مدت زمان انتظار برای انتشار، هزینه و .....) اقدام به انتخاب مجله نمایید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست