سامانه نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران(نوپا)

نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران» (نوپا)» با هدف بهره‌برداری اثربخش، مبتنی بر اخلاق و کارآمد از پژوهش‌های نظام سلامت کشور، توسعه کمی و کیفی پژوهش‌های نظام سلامت، صرفه‌جویی و مدیریت هزینه‌ها در پژوهش‌های نظام سلامت، افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی پژوهشگران به منابع اطلاعاتی و ننایج پژوهش‌ها، پایش، رصد، توزیع و ترویج دانش تولید شده از پژوهش‌های پزشکی طراحی شده است.

این نظام نوین اطلاعاتی شامل ۱۲سامانه است که در ماه‌های آغازین دولت دوازدهم با شعار «۱۲سامانه اطلاعات علمی، ۱۲خدمت نوین پژوهشی در دوازدهمین دولت خدمتگزار» و در هفته پژوهش به طور کامل رونمایی می شود.

سامانه های این نظام نوین اطلاعاتی شامل این موارد است:

 1. سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 2. سامانه نشریات (مجلات) علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور
 3. سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 4. سامانه پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور
 5. سامانه اعلام مجلات نامعتبر و جعلی وزارت بهداشت  
 6. سامانه انتشار نتایج و اخبار پژوهش‌های سلامت کشور 
 7. سامانه منبع یاب (جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی)
 8. سامانه علم سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
 9. سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور  
 10. سامانه و بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی
 11. سامانه کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور 
 12. سامانه و بانک اطلاعات طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست