ییرو نامه شماره 21810 مورخ 31/02/1403مبنی بر اجرای طرح ملی سیمای زندگی دانشجویی، خواهشمند است دانشجویان  عزیز در این طرح و تکمیل پرسشنامه سیمای زندگی  با ورود به لینک https://ccsm.behdasht.gov.ir/sr_life_style_frm اقدام به تکمیل پرسشنامه نمایید. با تشکر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست