مدیر دفتر توسعه آموزش

 

 دکتر عباس دانش کهن
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 123
پست الکترونیک: daneshkohana@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک:  daneshkohan@sbmu.ac.ir

                                                  رزومه فارسی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست