مسئول دفتر حوزه ریاست

   

 مسئول دفتر
خانم مریم خوانساری
کارشناس ارشد مدیریت
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 1
شماره فکس: 92 یا 26210090 داخلی 7
پست الکترونیک واحد سازمانی: 
ساختمان دانشکده، طبقه سوم

آدرس دانشکده: تهران - خیابان ولیعصر(عج)-نرسیده به پارک وی-روبروی مجموعه تلاش-نبش کوچه تورج-

دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری- کد پستی 1985717443

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست