مسئول دفتر حوزه معاونت پشتیبانی

   

 مسئول دفتر
خانم حدیث عزیزی
 
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 120
شماره فکس: 92 یا 26210090 داخلی 7
پست الکترونیک واحد سازمانی: 
ساختمان دانشکده، طبقه اول

آدرس دانشکده: تهران - خیابان ولیعصر(عج)-نرسیده به پارک وی-روبروی مجموعه تلاش-نبش کوچه تورج-

دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری- کد پستی 1985717443

 

شرح وظایف مسئول دفتر معاون پشتیبانی:

 

  • تنظیم و ارسال نامه های مختلف مربوط به معاونت پشتیبانی از طریق اتوماسیون به دانشگاه

 

  • هماهنگی جهت در اختیار گذاشتن سالن های دانشکده به واحدهای داخلی و خارج از دانشکده جهت برگزاری جلسات مختلف

 

  •   تنظیم قراردادهای مختلف معاونت پشتیبانی اعم از قرارداد اجاره سالن، قرارداد آسانسور، قرارداد حق التدریس و  ... و ارسال آن از طریق اتوماسیون به واحد امور حقوقی دانشگاه

 

  • هماهنگ نمودن امور نقلیه و اتومبیل جهت پرسنل دانشکده به منظور حضور در جلسات مختلف خارج از دانشکده،  پیگیری امور مختلف از دانشگاه و تحویل دادن فیزیک مدارک و نامه های مختلف دانشکده به دانشگاه

 

  • بررسی کلاس های درسی از لحاظ کامل بودن تجهیزات، نظافت و خاموش بودن تجهیزات بعد از اتمام کلاس‌های درس.

 

  • بایگانی نامه های مختلف مربوط به معاونت پشتیبانی

 

  • ثبت کلیه نامه های ارسالی و مدارک (فیزیک نامه ها و مدارک) در دفتر، جهت تحویل به دبیرخانه مرکزی و سایر واحدهای دانشگاه

 

  • انجام امور تایپ موارد مختلف مربوط به معاونت پشتیبانی

 

  • پاسخگویی تلفن و برقرار نمودن ارتباط تلفنی با واحدهای مختلف دانشکده و دانشگاه

 

  • ارسال درخواست اقلام مورد نیاز دفتر و کلاس های درس از طریق اتوماسیون و پیگیری دریافت آنها

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست