مسئول روابط عمومی  دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری

 

دکتر سمیه زیار
دکترای آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی
پست الکترونیک آکادمیک:drsomayehziar@sbmu.ac.ir
شماره تماس:  92 یا 26210090  داخلی 133
شماره فکس:  92 یا 26210090 
ساختمان دانشکده ، طبقه دوم
                                   رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی            

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست