واحد کارگزینی

 

 مسئول کارگزینی

خانم نگار سادات کشیکچیان

 شماره تماس : 92 یا 26210090 داخلی 166


پست الکترونیکی: personnel2023.sme@gmail.com

 
بخش اداری دانشکده

 

 

شرح وظایف مسئول امور کارگزینی غیر هیات علمی

 • برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • نظارت بر صدور و بررسی احکام کارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت  ، ترفیع طبق مقررات
 • نظارت بر  صدور و بررسی احکام افزایش  سنواتی و ترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین و مقررا ت مربوط 
 • انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می شوند (، بازنشستگی ، فوت...)
 • اجرای خط مشی تعیین شده از سوی مقام مافوق و اتخاذ تدابیرلازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • تسلط بر قوانین و مقررات مربوطه از طریق بروزرسانی اطلاعات و شرکت در دروه های مربوطه و نظارت بر میزان آموزش و تسلط کارکنان کارگزینی
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوطه توسط پرسنل زیرمجموعه
 • انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدید الورود اعم از تشکیل پرونده – ثبت چهره در دستگاه تایمکس –اعلام تاریخ شروع بکار آن ها به مراجع ذیربط
 • تهیه لیست گواهی انجام کار ماهیانه کارکنان و ارسال آن به واحد امور مالی جهت پرداخت حقوق و مزایا
 • نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه تایمکس
 • بروزرسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر
 • نظارت بر انجام امور بایگانی و رسیدگی به پرونده های کارکنان 
 • انجام کلیه امور مربوط به طبقه، رتبه ، اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان کارکنان و تشکیل کمیته های فرعی

شرح وظایف امورکارگزینی هیات علمی:

 • ترفیع پایه سالیانه هیات علمی
 • انعقاد قرارداد های محرومیت از مطب ( تمام وقت جغرافیایی)
 • ماموریت های آموزشی
 • مدید استخدام ها
 • صدور کلیه احکام هیات علمی ( ضریب افزایش سالیانه ، ترفیع پایه سالانه، ترفیعات تشویقی ، ارتقاء مرتبه، تبدیل وضعیت، انعقاد قرارداد ضریب کا و ...)
 • گواهی انجام ماهانه هیات علمی به دانشگاه جهت پرداخت حقوق و مزایا
 • مرخصی های بدون حقوق
 • امور مربوط به هیات بدوی تخلفات هیات علمی
 • مکاتبات مربوطه( گواهی اشتغال، امور رفاهی ، آزادسازی دانشنامه و ...)

حضور و غیاب اعضای هیات علمی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست