معاون پژوهشی و فناوری دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری

 

 دکتر احسان طوفانی نژاد
دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 202
پست الکترونیک: toofanien@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: e.toofaninejad@sbmu.ac.ir
                                              رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست