معرفی و تاریخچه

کمیته های تحقیقات دانشجویی با یک اساسنامه مشترک و با دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به تدریج از سال 1370در دانشگاههای علوم پزشکی شروع به شکل گیری کردند، بطوریکه در سال ۱۳۷۵هسته اولیه­ کمیته تحقیقات دانشجویی در اکثر دانشگاههای علوم پزشکی شکل گرفته شد. در همین راستا کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز شروع به فعالیت نمود وکمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  مجازی،مدیریت و آموزش پزشکی از سال 1396 با هدف ترویج و ارتقای فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان آغاز به کار کرده است.

 

چشم انداز، ماموریت و اهداف

رسالت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشکده، ترویج و ارتقاء مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان دانشگاه، ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور، توانمندسازی دانشجویان در زمینه پژوهش اخلاق‌مدار از طریق شیوه‌های مختلف آموزش نظری و عملی، بهبود تعامل علمی-پژوهشی استادان و دانشجویان می‌باشد.

این کمیته همچنین می‌کوشد با تقویت ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی برای مشارکت بیشتر و فعال دانشجویان، ایجاد زمینه‌های رشد و بالندگی در دانشجویان با استفاده ازتمام ظرفیت دانشگاه، افزایش سهم مشارکت دانشجویان درفنآوری‌های نو، ایده‌دهی وایده‌پردازی، تقویت زمینه‌های ظهور و رشد دانشجویان خلاق و افزایش قدرت ابتکار و خلاقیت در دانشجویان، ارتقاءکمی و کیفیت تولیدات علمی کمیته تحقیقات دانشجویی ‌های علمی دانشجویان به اعتلای جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه در بین کمیته‌های مشابه و ایجاد ماهیت روبه رشد در کمیته تحقیقات دانشجویی دست یابد.

همچنین در دانشکده ما بنا بر ایده متفکرانه جناب آقای دکتر نادر جهان مهر، معاون پژوهشی دانشکده،کمیته تحقیقات دانشجویی با کمیته فناوری ادغام شده است که شامل اهداف زیر می باشد:

 

اهداف کمیته فناوری و کارآفرینی دانشجویی

*  توانمندسازی دانشجویان در حوزه های فناوری و کارآفرینی

*  تشکیل و برگزاری رویدادهای کارآفرینی مثل Start up weekends و دعوت از کارآفرینان موفق

*  برگزاری  دوره های آموزشی مرتبط با کارآفرینی و ایجاد کسب وکار

*  فراهم آوردن امکان بازدید از مراکز رشد ، شرکتهای دانش بنیان ، و پارکهای علم و فناوری

*  تشکیل و هدایت تیم های فناوری و کارآفرینی

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست