نقشه راه
پایان نامه های محصول محور

 نقشه راه برای دستیابی به پژوهشها و پایان نامه های محصول محور در هفت مرحله پیش بینی شده است:

گام 1: جستجو برای عنوان

گام 2: انتخاب عنوان و تصویب پروپوزال

گام 3: اجرای پروژه پژوهشی/تولید فناوری

گام 4: ارزشیابی محصولات پایان نامه

گام 5: دستیابی به محصول

گام 6: انتشار موثر نتایج/ فروش محصولات 

گام 7: رصد بهره برداری از نتایج

 

مقدمه
دانشگاه ها در فرایند پیشرفت و جهانی شدن و رشد و توسعه، تأثیر زیادی داشته اند. نیروی اصلی متفکر و موتور توسعه را دانشگاه ها با تربیت نیروی انسانی متخصص و با مهارت های فکری بالا تأمین نموده اند و البته که در این فرایند، خود دانشگاه ها باید برای آماده سازی این نیروی مولد و محرک، همگام با تحولات و البته شتابدهنده به آن باشند. از این رو، پژوهشگران حوزه آموزش، دانشگاه ها را در بستر تحول تاریخی نسل بندی کرده اند. دانشگاه های نسل اول، در دوران قبال از رنسانس، تنها اهدفشان آموزش بود، دانشگاههای نسل دوم، با هدف آموزش و پژوهش، پس از رنسانس شکل گرفتند و اکنون نوبت نسل دیگری از دانشگاه است که باید با فرایندهای جهانی همگام شود .
در کشور ما بیشتر دانشگاه ها در نسل اول و تعداد محدودی از آنها در نسل دوم به سر می برند و نسل سوم دانشگاه ها به تازگی درحال شکل گیری است. ضرورت نسل سوم به این دلیل احساس می شود که بسیاری از دانش آموختگان به خاطر نداشتن مهارت های کارآفرینی و فنی لازم در بازار کار توفیق چندانی نمی یابند و بیکارمی مانند. در ایران، عدم ارتباط صنعت و دانشگاه (هدف اصلی دانشگاه های نسل سوم)، باعث شده است که با وجود افراد متخصص و خلاق در کشور، فارغ التحصیلان زیادی در کشور بیکار باشند. در راستای چنین نیازی، در فاصله سال های 1381 تا 1383 ابتدا در 13 دانشگاه، مراکز کارآفرینی ایجاد شد و هم اکنون تعداد بیشتری از دانشگاه های کشور دارای چنین مرکزی هستند. اما تأسیس مراکز کارآفرینی یا دفتر ارتباط با صنعت دردانشگاه ها، تنها اولین قدم است و تا رسیدن به دانشگاه های نسل سوم هنوز فاصله وجود دارد .
نفوذ این ایده در بدنه دانشگاه وقتی بطور واقعی اتفاق می افتد که گروه های آموزشی به ارتباط صنعت و دانشگاه باور داشته و یکی از مظاهر ظهور و بروز اصلی آن در پایان نامه های دانشجویی می باشد. معادلسازی این محصولات با مقاله های منتج از پایان نامه های دانشجویی رویکرد جدیدی است که با هدف توسعه این ارتباط شکل گرفته و فرصتی است تا نهادهای دانشگاهی در مسیر تولیدات دانشی مورد نیاز جامعه/  بازار/ صنعت گام بردارند که موضوع این سند است. 

 رویکرد جامعه نگر  و مدیریت دانش  به پایان نامه های محصول محور
با رویکرد جامعه نگر به پایان نامه های محصول محور لازم است ارتباط با ذی نفعان ازابتدای کار و همچنین در تمام طول انجام پروژه پایان نامه تبیین و حفظ شود. بدین معنی که موضوعات باید مرتبط با نیازهای جامعه یا منطبق برالویت های پژوهشی بوده و یا در ارتباط با نیاز یک سازمان (فراخوان های سازمان های دولتی، خصوصی و یا نهادهای گرانتینگ پژوهشی و ....) ترتیب داده شوند. طبعاً این رویکرد می تواند کلیه پایان نامه ها از جمله پایان نامه های سنتی را نیز در برگیرد که در شکل-1  چارچوب کلی آنها نمایش داده شده است.

شکل 1- چارچوب کلی پایان نامه ­ها

رویکردهای دیگری هم می­توان به فرایند پایان­نامه­ها داشت که از آن جمله رویکرد مدیریت دانش است. رویکرد مدیریت دانش در پایان­ نامه ­های دانشجویی، اعم از سنتی، محصول محور یا ترکیبی، فرایندهای اجرایی جدیدی را می­طلبد که می­توان آن را در شش مرحله زیر (شکل 2) خلاصه کرد:

شکل 2- فرایند اجرایی پایان نامه ها با رویکرد مدیریت دانش

 

سه مرحله دوم (انتخاب عنوان و تصویب پروپوزال)، سوم (اجرای پروژه پایان نامه) و چهارم (ارزشیابی محصولات پایان نامه) این پروسه، مراحل آشنای هر پایان­نامه­ای است که تاکنون تجربه شده است. ولی رویکرد مدیریت دانش می­طلبد که نقطه آغازین و پایانی متفاوتی داشته باشد. گام «جستجو برای عنوان» بعنوان اولین گام در این مدل، حساسترین نقطه در این فرایند است که لازم است بدقت برنامه ریزی شود تا از ابتدا پایان­نامه ای مبتنی بر نیاز متقاضی مشخص و واقعی شکل گیرد. گام­های «انتشار موثر نتایج» و«رصد بهره برداری از نتایج» (گام­های پنجم و ششم) نیز دوگام مهم هستند که می­تواند پروسه استفاده از پایان­نامه­ای که برای پاسخ به یک نیاز شکل گرفته را تکمیل کند.

ولی راه رسیدن در واقعیت به چنین رویکردی ساده نبوده و لازم است از جهات مختلف آن را مشخص و تعریف کرد. لذا در این مستند تلاش می­گردد تا نقشه راه دستیابی به این هدف خصوصاً در مورد پایان نامه­های محصول محور بر اساس مدل فوق تبین و تشریح گردد.

 

گام 1: جستجو برای  عنوان

انتخاب موضوع یا همان عنوان یک مرحله بسیار مهم در طول انجام یک پایان نامه است چراکه اگر یک عنوان خوب انتخاب نشود، هرتلاشی در جهت کیفیت آن محدود به ظرفیت عنوان می باشد. برای یک عنوان خوب ویژگیهای متعددی ذکر شده است:

 • انتخاب موضوع مناسب برای پایان نامه بایستی متناسب با رشته تحصیلی باشد.
 • ضرورت جدی برای انجام پژوهش وجود داشته باشد. اگر موضوعی قبلا بارها کار شده است، قبل از شروع به کار باید به این سوال پاسخ داده شود که با وجود تمام پژوهش­های گذشته چرا باید این کار انجام شود و نوآوری این پژوهش نسبت به  موارد قبلی چیست؟ به حدی این سوال مهم است که اگر نتوان به این سوالها پاسخ داد بهتر است از انجام آن خودداری شود.
 • عنوان باید در راستای اولویت های پژوهشی یا فراخوان های ارگانهای مختلف باشد.
 • عنوان باید پاسخگوی نیاز ذی نفعان باشد که البته پاسخگویی به نیاز ذینفعان بومی و محلی در اولویت قرار دارد.
 • کاربردی و مناسب با زمان و مقرون به صرفه باشد: عملا مطالعاتی در اولویت پژوهشی قرار دارند که با حداقل هزینه جنبه کاربردی داشته و نتیجه آن برای برنامه ریزان و مدیران جامعه در زمان حال یا آینده نزدیک مفید واقع شود.
 • در مطالعاتی که در آن جامعه مورد مطالعه انسان بوده و مداخله­ای بر سوژه های انسانی صورت می­گیرد، رضایتمندی و حفظ حرمت انسانی و محرمانه نگاه داشتن اطلاعات بسیار ضروری است.
 • موضوع مورد مطالعه باید مورد پذیرش فرهنگ و عرف جامعه باشد.

تامین این ویژگیها ساده نبوده و باید برای آن برنامه ریزی کرد. محیط­های غنی علمی که ارتباط مناسبی با جامعه پیرامون خود و کاربران دانش دارند، محیطهای مناسبی هستند که می­توانند تسهیل کننده انتخاب یک عنوان خوب باشند. به این منظور اقدامات و مداخلات زیر پیش بینی شده است:

 

اقدامات و مداخلات در سطح گروه آموزشی

 • فرهنگ سازی جهت ایجاد چشم انداز های نوآوری و فناوری در کارهای روزمره گروه آموزشی
 • توانمندسازی اعضای گروه در خصوص مفاهیم ایده پردازی، نوآوری، فناوری، انتقال دانش، مهارتهای ارتباطی، تجاری سازی و ...
 • شناسایی و تعامل مداوم با  ذی نفعان و مخاطبان / بررسی میدانی
 • تهیه فهرست جامعی از سازمان ها، ارگان ها و یا گروه های مردمی مخاطب گروه
 • برنامه ریزی برای برگزاری جلسات  و برقراری ارتباط مداوم با ذی نفعان / مخاطبان عام و خاص
 • بررسی مشکل در محیط پژوهش
 • معرفی ظرفیت های گروه آموزشی / بازاریابی پژوهش/ بازاریابی اجتماعی
 • معرفی روزآمد اساتید گروه آموزشی در وب سایت گروه/شبکه های مجازی
 • معرفی و ارسال کارهای برجسته انجام شده (دانشی وفناوری) برای مخاطبین سطوح مختلف
 • اطلاع رسانی روزآمد اولویت های پژوهشی گروه
 • تعیین الویت های پژوهشی با همکاری و مشارکت نمایندگانی از ذی نفعان/ مخاطبان و اطلاع رسانی مناسب و متناسب با ذی نفعان/ مخاطبان

برای اجرایی نمودن این اقدامات لازم است بستر سازی مناسب صورت گیرد که در ذیل آمده است:

الزامات و حمایت ها (دانشکده / دانشگاه/وزارت)

 • تشکیل شورای فناوری دانشکده/ با حضور خبرگان داخل و خارج از دانشکده
 • تاسیس مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده
 • تسهیل حضور کارفرمایان در فضای دانشکده  
 • توانمندسازی اساتید و دانشجویان در خصوص موضوعات پیرامون فناوری / تجاری سازی
 • ارائه مشاوره فناوری اعم از دانشی، تجاری­سازی، بازاریابی
 • تسهیل دسترسی به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری مناسب
 • تشویق و تسهیل تعریف لاین­های پژوهش و فناوری در دانشکده
 • تشویق و تسهیل برگزاری رویدادهای ارتباط با صنعت/ جامعه
 • ایجادشبکه ها وبانک­های اطلاعاتی فناوری اعم از نیروی انسانی / منابع پژوهشی/ محصولات
 • تعریف جوایز ویژه برای پایان­ نامه­ های محصول­ محور/ طرح­های پژوهشی/فناورانه

 

گام 2: انتخاب عنوان وتصویب پروپوزال

پس از انتخاب موضوع لازم است عنوان پایان نامه با دقت انتخاب و تدوین شود. در نگارش عنوان چارچوب­های متفاوتی وجود دارد ولیکن مهمترین وجه اشتراک همه آنها دو چیز است: عنوان باید

 • مفهوم و اندیشه پشت مطالعه را نشان دهد.
 • روشن و بدون ابهام باشد.

پایان نامه های محصول محور در نگارش عنوان تفاوتی نخواهند داشت ولی انتظار می رود در حد امکان بیانگر محصول نهایی باشد. ولی در هنگام تدوین پروپوزال باید به تفاوت­های بیشتری توجه کرد. استفاده از بوم مدل کسب و کار می تواند الهام بخش خوبی برای تدوین پروپوزال های این نوع پایان نامه ها باشد که ما آن را بوم مدل پیاان نامه ( شکل 2) می نامیم.

با نگاهی دقیق تر می توان بسادگی متوجه شد که این مدل اگر چه می تواند در چارچوب پروپوزالی کاملا متفاوت ارائه شود ولی در شکلی ساده تر می تواند در همان چارجوب­های قبلی با محتوایی جدید سازماندهی شود. به این ترتیب تغییرات محتوایی زیر  باید مدنظر قرار گیرد:

بیان مسئله

دربخش ضرورت انجام کار لازم است :

 • اشاره به ارتباط موضوع با  مسایل و مشکلات بومی، منطقه ای و ملی شود.
 • مشتریان احتمالی ( بالقوه) و یا حقیقی (بالفعل) مشخص شوند
 • و/ یا اشاره به ارتباط با یک فراخوان، الویت پژوهشی و یا ملی شود
 • ارزش پیشنهادی از انجام این مطالعه بصورت نوآوری پژوهش، قابلیت­های طرح از جهت مفید بودن و کاربست نتایج را در محیط شفاف نموده و ذکر شوند.

متدولوژی

در این بخش لازم است به سوالات زیر پاسخ داده شده و نتایج آن در این بخش پروپوزال آورده شود:

 • در مسیر انجام پایان نامه چگونه ارتباط مداوم با مشتریان به منظور گرفتن بازخورد از آنها تامین می شود؟
 • منابع کلیدی انسانی و مالی در اجرای پروژه چه کسانی هستند و چگونه تامین می شوند؟
 • همکاران کلیدی که احتمالا اعضای تیم تحقیق خواهند بود چه کسانی هستند و چه ویژگیهایی در آنها اجرای این پروژه را تسهیل می کند؟
 • فعالیت­های کلیدی که کیفیت نهایی پایان نامه را تعیین می­کند چه فعالیتهایی هستند و چه تمهیداتی برای انجام آنها اندیشیده شده است؟

اهداف

در این بخش لازم است اهداف بدقت و با نگاه به محصول نهایی نو.شته شود. گذشته از اهداف پیشنهاد می شود دراین بخش محصول نهایی پایان نامه بدقت تعریف  و مشخص شود. در این بخش می توان از جدول شماره 1 کمک گرفت.

هزینه ها

 این بخش با نگاه به دو بخش بالا باید واقع بینانه و جزیی نوشته شده و در صورتی که خارج از هزینه های معمول پایان نامه ها است، لازم است بیان شود که چه منابع مالی دیگری برای تامین آن دیده شده و یا بکار گرفته خواهد شد؟

توجه: در پایان نامه های محصول محور با موضوع «ایجاد کسب و کار» لازم است جریان درآمدی با همان مفهوم بوم مدل کسب و کار دیده شده و در بخش هزینه اضافه شود تا امکان برآورد صحیح برای داوران در زمان تصویب پروپوزال فراهم نماید.

 

برای تدوین  هر چه بهتر این پروپوزالها ، اقدامات و مداخلات زیر را می توان پیشنهاد کرد:

اقدامات و مداخلات در سطح گروه آموزشی

 • انتخاب عنوان مرتبط با نیاز جامعه از میان اولویت های اعلام شده از طرف گروه / مشاوره با خبرگان فناوری / مذاکره و جلسه با کارفرمایان و ذینفعان/ ارتباط با جامعه
  • تکمیل بوم مدل کسب وکار(برای پایان نامه های فناوری محور)
  • تکمیل فرم پیشنهاد عنوان
   • تبیین ذینفعان/ مخاطبان/ محصولات مرتبط با عنوان و ...
 • پیش بینی تیم پژوهشی مرتبط
  • استفاده از مشاورین خبره در فناوری، تجاری سازی و ... در تیم پژوهشی با مشاوره معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده
 • پیش بینی پروسه تضمین کیفیت
  • استفاده از داوران داخلی و خارجی در مشاوره با شورای فناوری دانشکده
  • نظارت بر کیفیت پروپوزال تدوین شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی
  • پیش بینی فرایند تضمین کیفیت در متدولوژی پژوهشو استفاده از نقد خبرگان و کارفرمایان در تمام طول اجرای پایان نامه
  • پیش بینی زمان قابل قبول برای نتایج( بدبینانه ترین زمان/ زمان محتمل/ خوش بینانه ترین زمان) و ارائه گزارش در تعامل با ذی نفعان و مخاطبان

برای اجرایی نمودن این اقدامات لازم است بستر سازی مناسب صورت گیرد که در ذیل آمده است:

الزامات و حمایت ها(دانشکده / دانشگاه/وزارت)

 • آموزش استفاده از بوم مدل کسب وکار
 • تنظیم فرم خلاقانه «پیشنهاد عنوان» با همکاری معاونت آموزشی
 • تسهیل حضور کارفرمایان در فضای دانشکده (مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده)
 • بکارگیری اساتید خبره علمی مرتبط با تجاری سازی و بازار در شورای فناوری دانشکده
 • بکارگیری ارزیابان صنعتی/ کارفرمایان در ارزیابی طرح­های فناورانه
 • ایجاد شبکه ­های ارتباطیانسانیبا پزوهشگران/فناوران/کارفرمایان
 • ارائه مشاوره فناوری اعم از دانشی، تجاری­سازی، بازاریابی، حقوقی، تبلیغاتی/رسانه­ای

تشکیل کمیته تامین مالی و جذب سرمایه (گرانت/ بودجه­ های داخلی- گرانت/ بودجه­ های خارجی

 

گام 3: اجرای پروژه پژوهشی/تولید فناوری

اجرای این نوع پایان نامه ها شبیه همه پایا ن نامه ها با چالش فاصله طراحی تا اجرا روبرو بوده و باید به این منظور تلاش نمود تا با هر چالشی از طراحی اولیه فاصله نگرفت. در عین اینکه انعطاف پذیری بنا به شراطی محیطی می تواند دربسیاری از موارد راه گشا باشد. توانمندسازی صحیح و بموقع، استفاده از تجربیات قبلی دراین بخش توأم با  حمایت بخش­های تسهیلگر می تواند کمک شایانی در پیشبرد این پروژه ها داشته باشد. تعامل مداوم با مشتریان از نکات کلیدی در اجرا است که می تواند در انتخاب تصمیمات با ریسک بالا و انعطاف پذیری به موقع بسیار کمک کننده باشد.

به این منظور اقدامات و مداخلات زیر پیش بینی شده است:

 

اقدامات و مداخلات در سطح گروه آموزشی

 • مدیریت پروژه :  برنامه ریزی برای مشارکت فعال مشاوران/ مشتریان/ داوران در تمام طول پروژه
  • برگزاری جلسات دوره ای و تبادل یافته ها در حین اجرای پایان نامه با مخاطبان/ داوران یا ناظران
  • مدیریت فعال پروژه در نرم افزار های: تسکولو/ آسانا/ شبکه های اجتماعی
 • نظارت مداوم  بر کیفیت پروپوزال تدوین شده توسط شورای تحصیلات تکمیلی
  • بررسی گزارشات پیشرفت پایان نامه ها
  • برگزاری جلسات بازبینی پروسه پایان نامه با بکارگیری نظرات داوران داخلی و خارجی در طول اجرای کار پایان نامه (درصورت نیاز)
 • نظارت بر اجرای پایان نامه  در زمان پیش بینی شده در پروپوزال توسط گروه آموزشی با ارسال یادآور هوشمند برای تیم پژوهشی

 

برای اجرایی نمودن این اقدامات لازم است بستر سازی مناسب صورت گیرد که در ذیل آمده است:

الزامات و حمایت ها(دانشکده / دانشگاه/وزارت)

 • پذیرش استقرارتیم ها وهسته های فناور در مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشکده
 • تسهیل دسترسی به امکانات نرم افزاری، سخت افزاری مناسب
 • آموزش نرم افزارهای مدیریت پروژه
 • ایجادشبکه ها وبانک­های اطلاعاتی فناوری اعم از نیروی انسانی / منابع پژوهشی/ محصولات
 • تسهیل ثبت پتنت خارجی
 • تسهیل اعطای وام فناوری
 • تسهیل ثبت شرکت­های دانش بنیان

 

گام 4: ارزشیابی محصولات پایان نامه

در  ارزشیابی پایان نامه ها  قاعدتا هم فرایند دستیابی به محصول و هم ارزشگذاری محصول نهایی می تواند مبنای ارزش نهایی پایان نامه باشد. بارم بندی پایان نامه ها در سطح کارشناسی ارشد و دکترا متفاوت بوده و هر کدام به ترتیب ۲ و ۴ نمره بر اساس آیین نامه دانشجویی رشته مربوطه به محصول نهایی اختصاص داده شده که براساس نوع  و مرغوبیت محصول در جدول شماره ۱ همین مستند اررشگذاری می گردد.

 

به این منظور اقدامات و مداخلات زیر پیش بینی شده است:

اقدامات و مداخلات در سطح گروه آموزشی 

 • ارزشیابی کیفی محصولات با استفاده از نظرات داوران و  اعضای هیات علمی/ خبرگان کسب و کار و فناوری / کارفرمایان
 • معادلسازی محصولات پایان نامه با مقالات : پیش شرط دفاع
  • معادلسازی با مقاله ISI،Pubmed–جدول شماره 1
  • معادلسازی با نمره –جدول شماره 1

برای اجرایی نمودن این اقدامات لازم است بستر سازی مناسب صورت گیرد که در ذیل آمده است:

الزامات و حمایت ها(دانشکده / دانشگاه/وزارت)

 • تغییر نظام­های ارزشیابی به نفع ارتباط با صنعتو جامعه/آیین نامه های هدف:
  • تدوین دستورالعمل اجرایی  پایان­نامه محصول محور- معادلسازی با مقالات و نمره
  • پیشنهاد تغییرات آیین نامه ارتقاء اساتید
  • پیشنهاد تغییرات آیین نامه رکود و ترفیع سالیانه اساتید
  • تغییر آیین نامه اشتغالات اعضای هیات علمی
 • معرفی کارفرمایان و خبرگان کسب و کار بعنوان ناظر و داور در پایان­نامه های محصول محور
 • تغییر شاخص­های شناسایی پژوهشگران/ فناوران/ طرح­های  برتر به نفع ارتباط با صنعت و جامعه

 

گام 5: دستیابی به محصول

دستیابی به محصول از هر نوع آن (جدول شماره 1) می تواند بهترین خبری باشد که تیم تحقیق دریافت می کنند ولی ممکن است این شادی به هر دلیلی شکننده باشد. دربرخی موارد محصول اولیه مورد تایید سفارش دهنده نبوده و یا مشتری خود را در برخوردهای اولیه در واقعیت نمی یابد. استفاده از تجربیات مشابه، عزم و ارده برای ادامه مسیر همراه با توانمندیهای حل مسیله می تواند دراین بخش تعیین کننده نتیجه نهایی باشد. این موضوعی است که تیمهای تحقیق قبلا هم در گرفتن پذیرش مقاله تجربه کرده اند. تیمهایی که دیر اقدام کرده و یا دستیابی به اهداف متوسط را مد نظر قرار داده اند، بسادگی از کاری درخور در مجلات معتبر می­گذرند. در حالیکه مدیریت زمان یک پایان نامه  و تولید بموقع محصول می تواند بسادگی ارزش نهایی یک محصول واحد را افزایش دهد.

 

گام 6: انتشار موثر نتایج/ فروش محصولات

این بخش به اندازه تمام مراحل قبلی می­تواند اهمیت داشته باشد و کیفیت نهایی محصول به باور تیم پژوهشی به کیفیت آن در زمان انتشار و نحوه انتشار آن دارد که لازم است برای آن برنامه ریزی شود. بسیاری از محصولات با کیفیت به علت عدم انتشار مناسب و یا زمان نامناسب تا مدتها مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته اند. لذا این مرحله باید جدی گرفته شود. مدتی است در خصوص انتقال پیام پایان نامه ها در بخش مقالات و دانشی، انتقال پیام در پایگاه «نتایج پژوهش های سلامت کشور» در دستور کارقرار گرفته که متاسفانه از سوی پژوهشگران بعنوان فرصت دیده نشده و پیام­های این بخش جذاب و آگاهی دهنده نیست. دربخش پایان نامه های محصول محور می تواند این گام از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در صورتی که از ابتدا مشتریان مدنظر بوده و ارتباط  مداومی شکل گرفته باشد، تسهیل شود.

 

به این منظور اقدامات و مداخلات زیر پیش بینی شده است:

اقدامات و مداخلات در سطح گروه آموزشی

 

 • برنامه ریزی برای انتشار موثر در مراحل مختلف انجام پایان نامه
  • تعیین مخاطبان عام و خاص
  • تعیین رسانه مطلوب برای ارتباط و انتشار( وب سایت، برگزاری جلسه با مخاطبان، رسانه های عمومی و اختصاصی و ......)
  • تولید و تهیه پیام و محتوی قابل انتقال ( تولید محتوای نوشتاری، عکس، فیلم، محتوای الکترونیکی و فرمهای ترجمان دانش 1-3 25- .....)
  • برنامه ریزی برای زمان بهینه و مدیریت زمان انتشار
  • بازاریابی/ تبلیغات/ فروش

 

برای اجرایی نمودن این اقدامات لازم است بستر سازی مناسب صورت گیرد که در ذیل آمده است:

الزامات و حمایت ها (دانشکده / دانشگاه/وزارت)

 • توانمندسازی دانشجویان در خصوص مقاله نویسی
 • تسهیل فرایند مقاله نویسی با معرفی سرویس های حمایتی
  • ترجمه و ویراستاری مقاله
  • انتخاب ژرونال مناسب
  • رفع مشابهت ادبی مقالات
 • ارائه مشاوره رسانه ای
 • آموزش مهارتهای ارتباطی
 • تسهیل تدوین محتوای موثر
 • آموزش تبلیغات و بازاریابی

 

گام 7: رصد بهره برداری از نتایج

رصد بهره برداری از نتایج نیز مرحله مهم و البته مغفول مانده ای از فرایند انجام پایان­نامه هاست که در صورت انجام دقیق آن توسط متولیان نظارتی می­تواند ضمن اطلاع از وضعیت اثربخشی جامعه آکادمیک در جامعه، بعنوان منبع بازخورد معتبربرای گروه­های آموزشی در انتخاب عناوین جدید قرار گیرد.  

به این منظور اقدامات و مداخلات زیر پیش بینی شده است:

اقدامات و مداخلات در سطح گروه آموزشی

 • ارزشیابی میزان تاثیر و استفاده از نتایج پایان نامه ها
 • بررسی میزان استفاده کاربران از نتایج
 • بررسی علل عدم استفاده و پیشنهاد راهکارهای افزایش کاربرد نتایج ( کمک به تصمیم گیرندگان)
 • کمک به تصمیم گیرندگان در خصوص استفاده از نتایج
 • شرکت در جلسات تصمیم گیرندگان، برقراری ارتباطات مداوم
 • شناسایی راه های ارتباط مناسب برای یادآوری نتایج
 • تهیه محتوای یادآور نتایج

 

برای اجرایی نمودن این اقدامات لازم است بستر سازی مناسب صورت گیرد که در ذیل آمده است:

الزامات و حمایت ها (دانشکده / دانشگاه/وزارت)

 • پیش بینی لاین ارتباطی مداوم با فارغ التحصیلان
 • پیش بینی لاین ارتباطی مداوم با ذی نفعان/ مخاطبان
 • پایش اثر گذاری (راهبرد فناوری/ کارآفرینی) درگروه­های آموزشی 
 • ارزشیابی عملکرد پژوهشی/ فناوری گروه­های آموزشی
  • میزان محصولات تولیدی دانش بنیان/ پایان نامه ­های محصول محور/ پروژه­های مشترک دانش محور با صنعت و جامعه از طریق شناسایی فرصت­های سرمایه­گذاری مشترک
 • رصد دستاوردها و توانمندی­های کارآفرینی فارغ التحصیلان گروه­های آموزشی 
 • تسهیل تعامل با سیاستگذاران و کارفرمایان

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست