• تاریخ انتشار : 1403/04/20 - 13:00
  • بازدید : 39
  • تعداد بازدیدکننده : 37
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری دوره های توسعه و توانمندسازی دانشجویان بین الملل، پردیس بین الملل دانشگاه

 

 

       با عنایت به همکاری­های مشترک و بسیار مؤثر دانشکده آموزش پزشکی و فناوری­ های یادگیری با پردیس بین­الملل دانشگاه درخصوص امورات اعبتاربخشی برنامه ­ای و نیز طراحی و پیاده ­سازی نظام حمایت فراگیران (Student Support System) برای دانشجویان بین ­الملل، اولین سری از کارگاه­ها و پودمان های حضوری در حوزه مهارت های نرم ( Soft Skills) با عنوان "Critical thinking" در تاریخ 19 تیرماه 1403 برگزار شد.

در این کارگاه اساتید مربوطه (آقای دکتر سلیمان احمدی، آقای دکتر مهدی آقاباقری، خانم دکتر سمیه سهرابی و خانم دکتر آیگینه هایرابطیان) حضور داشته و ضمن تدریس و بحث در مورد عنوان های طراحی شده، نسبت به انجام کارگروهی استفاده از سامانه SEPID دانشگاه (سامانه حمایت دانشجویی) و کارگروهی و مشارکت دانشجویان برای طرح بحث­ های مربوطه اقدام شد.

بدیهی است بعضی از این برنامه­ های آموزشی و توسعه دانشجویی بصورت حضوری برخی به صورت ترکیبی و مواردی هم بصورت الکترونیکی ارائه خواهند شد.

  • گروه خبری : اخبار عمومی
  • گروه خبری : 144383
کلمات کلیدی

تصاویر

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست