واحد آموزش کارکنان

خانم مرجان خسروی

 شماره تماس : 92 یا 26210090 داخلی 166

بخش اداری دانشکده

 

 

شرح وظایف آموزش کارکنان

 

  • به روز رسانی سامانه آموزشی کارکنان و اطلاع رسانی به آنها در خصوص استفاده از سامانه مذکور
  • اطلاع رسانی به موقع به کارکنان در خصوص شرکت در دوره‌های آموزشی (حضوری یا غیر حضوری) اعلام شده
  • معرفی کارکنان جهت شرکت در دورهای آموزشی
  • ورود اطلاعات آموزشی کارکنان در شناسنامه آموزشی آنها
  • هماهنگی جهت برآورد و اعلام نیازهای آموزشی پرسنل
  • ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و دانشکده‌ها در زمینه مسائل آموزشی کارکنان
  • انجام امور مربوط به آموزش کارکنان
  • کلیه مکاتبات جهت شرکت در کلاسهای آموزشی
  • کلیه امورات جهت تشکیل کلاسهای آموزش حین خدمت کارکنان

 

 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست