دکتر احسان طوفانی‌نژاد

مدیر واحد امور بین‌الملل دانشکده

دکتری تکنولوژی آموشی، استادیار گروه یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

e.toofaninejad@sbmu.ac.ir

www.linkedin.com/in/etoofaninejad

واحد بین‌الملل دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری در جهت تحقق اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مورد جایگاه علمی و در راستای توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات وابسته در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تشکیل گردید. این واحد در تلاش است با برقراری، ارتقاء و گسترش شبکه علمی و تقویت ارتباط با تمامی مراکز، سازمان‌ها و محققان مرتبط با حوزه آموزش پزشکی، مدیریت و یادگیری الکترونیکی در سطح ملی و بین‌المللی به تحقق اهداف عالی دانشگاه کمک کند.

اصلی‌ترین راهبردهای واحد بین‌الملل دانشکده جهت نیل به اهداف ذکر شده به شرح زیر است:

·         ایفای نقش کلیدی در زمینه بین‌المللی سازی دانشکده و دانشگاه از طریق:

o       کمک به ارتقا جایگاه دانشگاه در بین موسسات و دانشگاه‌های خارجی و داخلی

o       مشارکت در ارتقا سطح توانمندی‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متناسب با شاخص‌های بین‌المللی (کلاس جهانی)

o       دستیابی به استانداردهای بین‌المللی آموزش و پژوهش در گروه‌های مختلف دانشکده

o       افزایش تبادل دانش و تکنولوژی با دانشگاهها، موسسات و انجمن های بین‌المللی

o       هماهنگی و همکاری با فعالیتهای ستادی حوزه معاونت بینالملل دانشگاه

o       تسهیل در شکل گیری و تشکیل شورای معاونت بین‌الملل دانشکده

·         شناساندن بهتر توانمندی‌های دانشکده در حوزه بین‌الملل در سطح منطقه و جهان از طریق:

o       تعامل و مشارکت با دانشگاه‌ها، کالج‌ها، و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر مرتبط دیگر کشورها

o       حضور موثر و فعال در رویدادهای مرتبط در عرصه‌های بین‌المللی

o       برگزاری رویدادهای معرفی رشته‌ها، توانمندی‌های فارغ‌التحصیلان و امکانات دانشکده

o       ارتقای وب‌سایت دانشکده و تدوین برنامه‌های آموزشی و سرفصل‌ها به زبان انگلیسی

o       جمع آوری اطلاعات و گزارش توانمندی‌های مرتبط با حوزه بین‌الملل دانشکده بر اساس معیارهای تعریف شده بین‌المللی به حوزه روابط بین‌الملل دانشگاه جهت اطلاع رسانی (تهیه بوکلت، پمفلت، کتابچه، ویدئو به زبان انگلیسی)

 

 

·         ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش و تبادل دانشجو و استاد با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه و جهان از طریق:

o       نیازسنجی از کشورهای منطقه در زمینه رشته‌های مرتبط با آموزش‌پزشکی، مدیریت و یادگیری الکترونیکی

o       برگزاری دوره های مشترکبا دانشگاه‌های منطقه و جهان

o       ارتقاء اعتباربخشی به مدارک و مدارج علمی فارغ‌التحصیلان

o       صدور مدارک مشترک با دانشگاه‌های معتبر دنیا

o       تدوین برنامه جذب دانشجوی بین‌الملل در همه رشته‌های دانشکده و ترغیب و تشویق گروه‌های آموزشی در راستای بهبود فرایندهای آموزشی جهت جذب دانشجویان بین‌الملل

o       بهینه‌سازی فضا و امکانات دانشکده در راستای بین‌المللی‌سازی

·         افزایش حضور و مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده در دوره‌ها و فرصت‌های مطالعاتی بین‌المللی از طریق:

o       فراهم آوردن تسهیلات شرکت در دوره‌های خارج از کشور اعم فرصت‌های مطالعاتی و مأموریت آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزشی

o       استفاده از همکاری متخصصین ایرانی مقیم در خارج ازکشور و متخصصین غیر ایرانی

o       سفر و بازدیدهای بین‌المللی برنامه‌ریزی شده برای اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

o       هماهنگی با گروه‌های آموزشی و اساتید راهنما در برنامه‌ریزی به منظور استفاده بهینه دانشجویان از دوره‌های بورس کوتاه و بلند مدت

o       برگزاری رویدادهای معرفی فرصت‌های حضور در فعالیت‌های بین‌المللی

·         توانمند‌سازی و انگیزه بخشی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در حوزه بین‌المللی سازی از طریق:

o       برگزاری رویدادهای مختلف جهت آشنایی بیشتر با فعالیت‌های بین‌المللی

o       ارائه نتایج و تجربیات حاصل از فرصت‌های مطالعاتی، کنگره‌ها و بازدیدهای خارج کشور توسط افراد در قالب کارگاه یا نشست

o       تدوین بسته پیشنهادی انگیزشی برای اساتید جهت مشارکت بیشتر در دوره‌های بین‌المللی

o       ارزیابی توانمندی اعضاء هیات علمی و دانشجویان از جهت میزان اطلاعات انگلیسی، تجربه، تخصص و انگیزه فعالیت، شناسایی نقاط ضعف و قوت آنان در حوزه بین‌الملی سازی

o       برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و مهارت افزایی با هدف ارتباطات علمی و مکاتبات بین‌المللی، تقویت زبان انگلیسی، و روش‌های تدریس به روز

o       ایجاد اتاق فکر در میان اساتید جهت معرفی حوزه‌های جدید و معتبر بین‌المللی و راهکارهای مرتبط با بین‌المللی سازی دانشکده

o       ایجاد ساز و کار مناسب برای مشارکت با معاونت پژوهشی و اعضای هیئت علمی در برگزاری و تعریف وبینارها و پروژه های بین‌المللی

 

 

·         بهره‌مندی از فضای مجازی در راستای:

o       حضور فعال در عرصه بین‌المللی

o       تبادل اساتید و دانشجویان

o       ایجاد و ارتقای ارتباطات تخصصی بیندانشگاهی

o       بازاریابی دیجیتالی و مشاهده‌پذیری دانشکده در محیط وب

o       برگزاری دوره‌های الکترونیکی یا ترکیبی مطابق با معیارهای بین‌المللی

·         افزایش توان جذب منابع مالی در داخل و خارج کشور از طریق:

o       برقراری ارتباطات هدفمند و سودمند با مؤسسات دولتی، خصوصی و مردم نهاد، صاحبان صنایع و نهادهای اجتماعی

o       ایجاد بانک اطلاعاتی از سازمان‌ها، نهادها، خیرین، موسسات و انجمن‌های داخلی و بین‌المللی در ارتباط با امکان حمایت مالی، تجهیزاتی و انسانی آنان از فعالیت‌های واحد بین‌الملل

o       تهیه و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در قالب پروژه‌های (مشترک-مستقل) به منظور افزایش توان مالی

o       تدوین طرح تجاری (Business  Plan) مرتبط با جذب دانشجوی بین‌المللی


 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست