کارپردازی

 

 

کارپرداز

آقای علی بخشی

                                          بخش اداری دانشکده

 

شرح وظایف کارپرداز

 • پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام واجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و درچارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
 • پیگیری اخذ استعلام بها درخصوص اقلام مورد نیاز از فروشنگان وتامین کنندگان معتبر
 • تلاش ودقت برای گزینش بهترین نوع کالا ومواد برای خریداری
 • تهیه نمونه کالا وارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن
 • کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
 • پیگیری واقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
 • تحویل اجناس خریداری شده به انبار ودریافت رسید
 • دریافت استعلام بها پس ازتامین اعتبار و دریافت تنخواه گردان لازم
 • تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابربا فاکتور
 • ارائه اسناد ودریافت مجدد تنخواه گردان
 • واریز حساب تنخواه گردان پس از اتمام مبلغ به حسابدارو جمعدار مربوط و درخواست تنخواه گردان مجدد
 • اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده دردفاتر مربوط
 • انجام سایر امور محوله درحوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست