• کارگاه ها/ وبینارها

معاونت پژوهشی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری با هدف افزایش توانمندی های اساتید و دانشجویان  و براساس نیازسنجی های دوره ای و یا رخدادهای جدید در حوزه فناوری و کارآفرینی برنامه های آموزشی بصورت کارگاه حضوری،‌ وبینار و یا مدرسه آموزشی در موضوعات پژوهش، فناوری، ایده پردازی و کارآفرینی ترتیب می دهد.

سابقه کارگاه‌های برگزار شده:

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست