اتاق مطالعه دانشجویان


 

 

 

 لیست عناوین کتابهای موجود  (فارسی ،لاتین ) در کتابخانه دانشکده

عناوین پایان نامه های دفاع شده در دانشکده

جهت مطالعه پایان نامه های دانشکده

ثبت نام در کتابخانه الکترونیک و دیجیتال دانشگاه

مسئول کتابخانه: خانم مرضیه قلعه وند

شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 122

شماره تماس مستقیم:  26215328

ایمیل کتابخانه: library_research@yahoo.com

آدرس دانشکده جهت درج در مقالات

آدرس(Affiliation) دانشکده در مقالات انگلیسی:

School of Medical Education and Learning Technologies, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

آدرس(Affiliation) دانشکده در مقالات فارسی:

دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست