سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:

دکتر حامد دهنوی ، استادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دبیر کمیته:

محبوبه طباطبایی چهر، دانشجوی دکترای آموزش پزشکی

اعضای هسته مرکزی :

سمانه بابایی، دانشجوی دکترای آموزش پزشکی

ثنا شعبان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ندا ساسانی نسب، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هاله حاجی قلی زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مریم جلالی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت

سروش دهقان، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت

 

معرفی کمیته :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

 

چشم انداز، ماموریت و اهداف

رسالت اصلی کمیته تحقیقات دانشجویی این دانشکده، ترویج و ارتقاء مهارت و فرهنگ پژوهش در بین تمامی دانشجویان، ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور، توانمندسازی دانشجویان در زمینه پژوهش اخلاق‌مدار از طریق شیوه‌های مختلف آموزش نظری و عملی و بهبود تعامل علمی-پژوهشی اساتید و دانشجویان می‌باشد.

کمیته همچنین می‌کوشد با تقویت ساختار کمیته تحقیقات دانشجویی برای مشارکت بیشتر و فعال دانشجویان، ایجاد زمینه‌های رشد و بالندگی در دانشجویان با استفاده ازتمام ظرفیت دانشگاه، افزایش سهم مشارکت دانشجویان درفنآوری‌های نو، ایده‌دهی وایده‌پردازی، تقویت زمینه‌های ظهور و رشد دانشجویان خلاق و افزایش قدرت ابتکار و خلاقیت در دانشجویان، ارتقاءکمی و کیفیت تولیدات علمی کمیته تحقیقات دانشجویی مبتنی بر افزایش توانمندی‌های علمی دانشجویان به اعتلای جایگاه کمیته تحقیقات دانشجویی و ایجاد ماهیت روبه رشد دست یابد.

اهداف کمیته

 1. ترویج و ارتقاء دانش، نگرش و عملکرد و فرهنگ پژوهش در دانشجویان
 2. ایجاد بستـر مناسـب برای رشـد و اعتلاء علمی دانشجویان و پژوهشگران آینده
 3. ایجــاد فرصــت بــرای شناسایــی و شکوفایــی  استعدادهای دانشجویان
 4. ایجــاد نشــاط عـلمــی و پــویایــی در راستــای  فعالیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان
 5. ایجــاد زمینــه مناســب به منــظور حمایتهــای مادی و معنوی از فعالیتهای علمی دانشجویان
 6. ایجاد محیطی مناسب برای پرورش توانایی
 7. تقویت رشد و توان علمی در استنتاج و بهره گیری بهینه از علوم پزشکی
 8. فراهم سازی زمینه دانشجویان در مقاطع علمی پژوهشی در داخل و خارج کشور
 9. بهینه سازی کیفی و کمی فعالیت های پژوهشی دانشجویان در نظام پژوهش علوم پژشکی کشور
 10. آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک طرح پژوهشی و منابع مراجعه جهت تهیه طرح های تحقیقاتی
 11. آموزش دانشجویان تا حد کسب توانایی در نگارش یک طرح پژوهشی و مقاله
 12. آموزش دانشجویان جهت کسب آگاهی از اجزای یک مقاله پژوهشی
 13. فراهم نمودن زمینه مناسب جهت بهره گیری از دانشجویان در مشاوره طرح های پژوهشی یا به عنوان مجری یا همکار اصلی در طرح پژوهشی
 14. ارتقاء نگرش مثبت به کار گروهی در فعالیت های علمی پژوهش دانشجویان
 15. ارتقاء نگرش انتقادپذیری و انتقاد کردن (روحیه جستجوگر) در فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان

 

وظایف دبیر:

1. انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

2. شرکت در جلسات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و اجرای مصوبات

3. انتصاب مسئولین واحد های کمیته دانشکده

 تبصره : تعداد و نوع واحد های کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشکده از سوی هسته کمیته تحقیقات تعیین خواهد شد.

4. هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

5. ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی و برنامه عملیاتی دانشکده

6. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست کمیته دانشکده و شورای مرکزی

 

واحدهای کمیته تحقیقات دانشکده :

 • -      واحد آموزش
 • -      واحد فناوری
 • -      واحد امور اجرایی روابط عمومی
 • -      واحد توانمندسازی
 • -      واحد ترجمه، تالیف و نشریات
 • -      واحد تور و مسابقات دانشجویی
 •  

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست