ردیف

عنوان

فایل
1

برگزاری مسابقات کتابخوانی  و مسابقات موضوعی در دانشکده

2

برگزیدگان دانشجویان دانشکده در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی دانشگاه

3

گزارش تصویری از برگزاری مراسم درختکاری و تقدیر از باغبان دانشکده

4

گزارش تصویری از برگزاری مراسم میلاد امام علی(ع) و روز مرد

5

گزارش تصویری از برگزاری مراسم میلاد حضرت فاطمه الزهرا(ص) و روز زن

6

گزارش تصویری از تجهیزات رفاهی دانشجویان و همکاران در دانشکده

7

گزارش تصویری از تجهیزات و برگزاری مسابقات ورزشی

8

گزارش تصویری دعوت از بچه های اساتید و همکاران با اهدای هدایا از ارسال نقاشی

9

گزارش تصویری روز استاد و تقدیر از اساتید از دانشکده

10

گزارش تصویری روز کار و کارگر و تقدیر از خدمات در دانشکده

11

گزارش تصویری از مراسم و تقدیر از همکاران در پایان سالفایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست