آدرس : تهران - خیابان ولیعصر(عج) - نرسیده به پارک وی - روبروی مجموعه تلاش - نبش کوچه تورج - دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری- گروه آموزش جامعه نگر در نظام سلامت- طبقه دوم

آدرس سایت دانشکده :                                 http://sme.sbmu.ac.ir

آدرس سایت گروه:                                     https://sme.sbmu.ac.ir/Community-Based-Education-of-Health-Sciences

تلفکس : 26210092- داخلی 7

تلفن :  26210092 - داخلی 139فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست