مدیر گروه آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

 

 دکتر پیغام حیدرپور
دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 139
پست الکترونیک: peigham.heidarpoor@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: pheidarpoormd@sbmu.ac.ir

                                       رزومه فارسی ،   رزومه انگلیسی

لینک علم سنجیفایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست