ترجمان دانش/انتشار موثر نتایج

فرآیند انتقال نتایج طرح های تحقیقاتی به مخاطبین و ذینفعان را ترجمان دانش گویند که می تواند در جهت اهداف جامعه، سازمانها ونهادهای مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی باشد. در تحلیلهای انجام شده حول مفهوم ترجمان دانش، ویژگیهای آن بصورت تاکید بر کاربرد دانش تحقیقات در عمل، مشارکت مداوم تولیدکنندگان و کاربران دانش و در نهایت تعاملی و غیر خطی بودن آن بیان شده است. ترجمان موفقیت آمیز دانش پیامدهایی چون ارتقای سطح سلامت جامعه، ارایه موثرتر خدمات سلامت، بهبود عملکرد بالینی و تقویت نظام مراقبت سلامت، را میتواند در نظام سلامت به دنبال داشته باشد.

بدین منظور گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از خرداد ماه 1400به بعد، طرحهایی که به اتمام رسیده‌اند را از طریق پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشـور http://news.research.ac.ir منتشر می‌نماید. از این رو از مجری اصلی/ استاد راهنمای هر طرح/ پایان نامه درخواست میگردد فرم اطلاعات پایان نامه را در اینجا دریافت و آن را پس از مطالعه راهنما تکمیل نموده و به آدرس daneshkade_research@yahoo.com    ایمیل نمایید.

لطفا در subjectایمیل بنویسید « پیام پژوهشی دانشجو........» ( نام و نام خانوادگی خود را در نقطه چین بنویسید). لطفا از تکمیل بیش از یک فرم برای هر طرح تحقیقاتی/پایان نامه خودداری فرمایید.

برای مطالعه بیشتر در ارتباط با فعالیت های فراتر از این پیام پژوهشی مرور «راهنمای عملیاتی ترجمان دانش» توصیه می شود. همچنین می توانید جلسه آموزشی ویژه این برنامه را در آدرس زیر مشاهده نمایید.

https://www.aparat.com/v/OuyI3

تذکر:تکمیل این فرم برای تمام پایان نامه ها وطرح های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پژوهان الزامی می باشد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست