آدرس : تهران - خیابان ولیعصر(عج) - نرسیده به پارک وی - روبروی مجموعه تلاش - نبش کوچه تورج - دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- طبقه دوم

آدرس سایت دانشکده :                                 http://sme.sbmu.ac.ir

آدرس سایت گروه:                                      https://sme.sbmu.ac.ir/Health-Services-Management

تلفکس : 26210092- داخلی 7

تلفن :  26210092 - داخلی 102فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست