معرفی گروه و برنامه عملیاتی

رسالت گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته های مرتبط با حوزه مدیریت سلامت، انجام پژوهش های اثرگذار و کاربردی در این حوزه، ارائه مشاوره های تخصصی و ایجاد همکاری های پایدار و موثر با واحدهای مختلف ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی و پژوهشی در حوزه سلامت است.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از سال 1390 در شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پذیرش در دوره روزانه نیز از مهر ماه 1391 در دانشکده بهداشت آغاز شد. با تصمیم دانشگاه مبنی بر تاسیس یک دانشکده تخصصی در زمینه مدیریت سلامت، گروه و رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از دی ماه 1397 به دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت  منتقل و در قالب یک گروه جدید و بزرگ‌تر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. از سال 1401 پذیرش دانشجوی ارشد اقتصاد بهداشت در دانشگاه آغاز شد.

 

اهداف کلی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • تامین و تربیت نیروی انسانی کارآزموده و متخصص در زمینه مدیریت و سیاستگذاری سازمان ها و مراکز بهداشتی و درمانی
  • به کارگیری و توسعه دانش نوین در مدیریت سیستم های بهداشتی و درمانی به جای روش های قدیمی و سنتی
  • تقویت هماهنگی های بین بخشی در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جهت حرکت به سوی نظام جامع رفاه اجتماعی و توسعه پایدار
  • افزایش کارایی و اثربخشی خدمات بهداشتی و درمانی (ارتقاء کمی و کیفی خدمات)
  • کمک به حل مشکلات بهداشت و درمان کشور و برداشتن موانع در فرآیندهای مدیریتی، بهداشتی و درمانی سیستم توسعه پژوهش و تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه مسائل مدیریتی سیستم های بهداشتی و درمانی با پرورش نیروهای کارآمد
  • اقتصادی کردن روش ها و فرآیندها و استفاده بهینه از منابع موجود در بخش بهداشت و درمان کشور و...

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست