دکتر نادر جهان مهر
دکترای تخصصی اقتصاد سلامت
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 135
پست الکترونیک: n.jahanmehr@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک:njahanmehr@sbmu.ac.ir

                                                      رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

 

 

 

 دکتر عباس دانش کهن
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 123
پست الکترونیک: daneshkohana@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک:  daneshkohan@sbmu.ac.ir

                                                 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

 

 

 دکتر احسان زارعی
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 124
پست الکترونیک: zarei_1980@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک:  e.zarei@sbmu.ac.ir

                                                 رزومه فارسی

 

 

 دکتر لیدا شمس
دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 143
پست الکترونیک:  shams_lida@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: shams_lida@sbmu.ac.ir

                                      رزومه فارسی

 

 

دکتر حامد دهنوی
دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 114
پست الکترونیک:  Hamedehnavi@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: hamedehnavi@sbmu.ac.ir

                                        رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست