سرپرست گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 

 دکتر لیدا شمس
دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 129
پست الکترونیک:  shams_lida@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: shams_lida@sbmu.ac.ir

                                          رزومه فارسی

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست